Hội thảo chuyên đề Kinh Thánh - Thần Học tại Học viện Thánh Anphongsô - Sài Gòn

Trong năm hướng về Hội Thánh Hiệp Hành, lúc 7:30, thứ Bảy, 24 tháng 09 năm 2022, Học viện thánh Anphongsô tổ chức buổi hội thảo chuyên đề Kinh Thánh – Thần học với đề tài:

CÓ MỘT NGÔN SỨ NHƯ THẾ
do Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R., Ph.D., trình bày

Buổi hội thảo sẽ được phát trực tiếp tại địa chỉ:
https://www.youtube.com/watch?v=ru51uNbHo_Q

Trân trọng kính mời Anh Chị Em hiệp thông tham dự.

Sự quan tâm của Anh Chị Em là niềm vinh dự cho Học viện thánh
Anphongsô.

Tu viện DCCT Mai Thôn, ngày 14 tháng 09 năm 2022
T.M. Ban Giám đốc
Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, C.Ss.R.
Giám đốc Học viện

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube