Mt 4,21-23: Phần 4 của bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A

Trong video này, chúng ta sẽ nghe lời giải thích Mt 4,21-23, phần 4 của bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A (Mt 4,12-23), trình thuật sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi thánh Giacôbê và thánh Gioan làm môn đệ của Người (cc.21-22), đồng thời tóm tắt các hoạt động của Chúa Giêsu tại Galilê. Sau đó, chúng ta sẽ suy tư về đòi hỏi của tư cách môn đệ: dám bỏ lại đằng sau ngay cả những thực tại tốt lành và quan trọng của nhân loại.

Mt 4,12-16: Phần 1 của bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A
Mt 4,17: Phần 2 của bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A
Mt 4,18-20: Phần 3 của bài Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên năm A

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube