Giáo hội trong cuộc đấu tranh chống nghèo đói

Đói nghèo đặt ra một vấn đề đầy kịch tính về công lý dưới nhiều hình thức khác nhau và với những hậu quả khác nhau.Theo gương Chúa Giêsu, Giáo hội phải đi đầu trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube