Tuần lễ đầu tiên của Tổng Công Hội DCCT

CapGen-26-52358194383_b4a5768a7b_c

Chúng tôi sẽ cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về những tin tức chính về tuần lễ đầu tiên của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI đang diễn ra tại Carmel, gần Rôma.

Giai đoạn Giáo luật của Tổng Công Hội lần thứ XXVI của Dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức được khai mạc vào thứ Hai, ngày 11 tháng 9, bởi Cha Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền, tại “Il Carmelo” ở Ciampino, gần Rôma. Khoảng 110 Tu sĩ, các Linh mục và quý thầy đã có mặt, 91 người trong số họ là các nghị viên, và số còn lại là những người cộng tác trong các nhóm làm việc khác nhau. Sự kiện, vốn sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 10, có tầm quan trọng đặc biệt đối với Hội Dòng vì các nghị viên sẽ phải đánh giá tình hình hiện tại của Hội Dòng và đồng thời chỉ ra đường hướng phía trước, ít nhất là trong 6 năm tới. Họ cũng sẽ phải bầu ra Trung ương mới, điều sẽ mang lại sinh khí cho Hội Dòng trong suốt giai đoạn lục niên và thúc đẩy việc thực hiện các dự án đã được phê duyệt.

Tuần lễ đầu tiên của Hội Dòng khởi sự với Thánh Lễ khai mạc do Cha Bề Trên Tổng Quyền chủ sự và tiếp theo là ngày đầu tiên với các cuộc gặp gỡ giới thiệu nhân sự đến từ các Đơn vị khác nhau trong Hội Dòng, tổ chức các hoạt động và phân bổ nhiệm vụ cho từng nhóm làm việc.

Cha Daniel Huang, SJ, Giáo sư tại Đại học Grêgôriô ở Rôma với kinh nghiệm truyền giáo quốc tế rộng lớn, đã chia sẻ tĩnh tâm cho cộng đoàn trong hai ngày. Cha Huang đã đề cập đến những chủ đề quan trọng, chẳng hạn như lời kêu gọi trở nên những dấu chỉ của niềm hy vọng trong thế giới đầy thương tích này. Hy vọng của chúng ta cần phải trở nên dũng cảm và can trường. Đó phải là niềm hy vọng dám đối mặt với thực tế, dù khó khăn, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện, và thể hiện sự can đảm để YÊU THƯƠNG không có sự phân biệt. Cha Huang cũng nhấn mạnh, theo chiều hướng tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô, tầm quan trọng của việc trở nên những môn đệ truyền giáo để phục vụ niềm vui của Tin Mừng.

Ngày kế tiếp, sau khi tĩnh tâm, được dành cho phần trình bày Báo cáo của Cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền, về tình hình hiện tại của Hội Dòng, trong đó ngài nhấn mạnh những thách đố và hy vọng đang hiện hữu vào thời điểm này trong Hội Dòng của chúng ta. Bắt đầu từ những thách đố và hy vọng này, Tổng Công Hội sẽ tìm những cách thế để phục vụ đời sống và sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế trong tương lai. Trong các nhóm nhỏ, các nghị viên đã xem xét Báo cáo của Cha Bề trên Tổng quyền, đặc biệt đề xuất những hạt giống hy vọng khác. Cha Michael Brehl đã chia sẻ lời khai cá nhân về 13 năm trong cương vị người đứng đầu Trung ương Dòng, những thất vọng và những thành tựu của ngài. Đại hội đã dành cho Cha Bề trên Tổng quyền những tràng pháo tay dài và nồng nhiệt để ghi nhận sự cống hiến và tinh thần sẵn sàng quảng đại của ngài dành cho Hội Dòng và dành cho toàn thể anh em Tu sĩ.

Hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, công việc hướng tới Báo cáo Kinh tế của Hội Dòng, với một bảng cân đối kinh tế / tài chính trong 6 năm qua. Ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ mà đại dịch Covid-19 đã gây ra đối với vấn đề kinh tế của các Đơn vị và do đó, của toàn bộ Hội Dòng, đã được nhấn mạnh. Do đó, ở cấp độ chung và trong các Đơn vị, cần phải cân nhắc về những cách thức nhằm cải thiện nguồn thu nhập của chúng ta và ý thức sâu xa hơn về sự liên đới kinh tế cần thiết cho sự phát triển của Đời sống và Sứ mạng Tông đồ của chúng ta.

Cuối cùng, chúng tôi đã theo dõi Báo cáo Kinh tế của Quỹ dành cho Châu Phi và Madagascar, vốn là một ưu tiên của Hội Dòng. Xem xét các nguồn thu nhập hầu như không tồn tại trong các Đơn vị Châu Phi, các Liên hiệp vùng khác của Hội Dòng có quyền gây quỹ bằng nhiều cách thức khác nhau cho các dự án truyền giáo ở Châu Phi và Madagascar, đặc biệt cho công việc đào tạo, trong các giai đoạn khác nhau, nhiều ơn gọi của Liên hiệp vùng đó. Trước khi đi nghỉ cuối tuần, chúng tôi đã trình bày động lực cho công việc của tuần sau, cũng như các chủ đề và câu hỏi sẽ được thảo luận và đào sâu thêm, nhằm phân định rõ những điều Chúa Thánh Thần đang yêu cầu đối với Hội Dòng ngày nay.

sẽ 

social_cssr

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube