Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B: Đức Giêsu ám chỉ Người phải chết cách nào(Ga 12,20-33)

Trong video này, linh mục Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ trình bày những phân tích và suy niệm về bài Tin mừng được Phụng vụ công bố vào Chúa Nhật V Mùa Chay năm B (Ga 12,20-33).

 

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube