Ga 4,10-14: Chúa Giêsu giới thiệu nước hằng sống


Trong bài trước, chúng ta đã phân tích lời xin của Chúa Giêsu ngỏ với người phụ nữ Samari: “Cho tôi xin chút nước!”. Người phụ nữ Samari đã ngạc nhiên trước lời xin này.
Trong bài chia sẻ này, kính mời quý vị cùng Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện – Dòng Chúa Cứu thế tiếp tục phân tích cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, trong các câu 10 đến 15 của trình thuật Ga 4,4-44.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube