Tìm hiểu Bí tích Xức Dầu bệnh nhân - Phần I: Sự cần thiết của Bí tích Xức Dầu bệnh nhân

Một số tín hữu cho rằng: “Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là Bí tích dành cho người sắp chết”; đây là suy nghĩ sai lạc với ý nghĩa và mục đích của Bí tích Xức Dầu bệnh nhân.

Kính mời quý vị cùng hiểu Bí tich Xức dầu bệnh nhân để hiểu đúng ý nghĩa và mục đích của Bí tích mà Hội Thánh đặc biệt dành để củng cố những người bị thử thách vì bệnh tật.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube