Thông điệp Fratelli Tutti và một số vấn đề bạn trẻ quan tâm

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti, nói gì về 4 vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay:

– Vấn đề đại dịch Covid 19

– Văn hóa thải loại

– Thế giới kỹ thuật số và mạng xã hội

– Vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng tình thân hữu.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube