Tuần này, Đức Thánh Cha và HĐ Hồng Y tiếp tục xem xét đề xuất cải cách Giáo Triều Rôma

Hội đồng các Hồng Y – một nhóm gồm 9 Hồng Y do Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm cố vấn cho Ngài nhằm soạn thảo một Tông hiến mới để cải cách Giáo triều Rôma – đang họp bàn với Đức Thánh Cha từ hôm thứ Hai 11/4 đến thứ Tư 13/4. Các chương trình nghị sự sẽ không được công khai.

Đây sẽ là phiên họp thứ 14 của Hội đồng Hồng Y. Tại phiên họp gần đây nhất, trong tháng hai, Hội đồng các Hồng Y đã hoàn thành các công việc đề xuất thành lập 2 Bộ mới trong Giáo triều: Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống; Bộ Công lý, Hòa bình, và di cư. Mỗi một Bộ mới thành lập sẽ liên quan và chịu ảnh hưởng của các Bộ hiện hành . Cho đến nay, các kế hoạch cải tổ Giáo triều vẫn không được công bố.

Tại phiên họp hồi tháng Hai, Hội đồng cũng thảo luận về những thay đổi có thể có trong cơ cấu tổ chức của Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Minh Tuệ

Nguồn: catholicculture.org

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube