Đức Hồng y Nichols gặp gỡ các tù nhân như một phần của tiến trình thượng hội đồng

Đức Hồng y Nichols bên ngoài Trung tâm Du khách của HMP Wormwood Scrubs cùng với các nhân viên và tình nguyện viên của PACT.  Ảnh: Andy Aitchison

Đức Hồng y Nichols bên ngoài Trung tâm Du khách của HMP Wormwood Scrubs cùng với các nhân viên và tình nguyện viên của PACT.
Ảnh: Andy Aitchison

Đức Hồng y Vincent Nichols đã đến thăm nhà tù Wormwood Scrubs trong chuyến viếng thăm mà ngài mô tả là một phần mở rộng của quá trình thượng hội đồng.

Đặc biệt, ngài đề cập đến yêu cầu của Đức Giáo Hoàng rằng các Kitô hữu phải tham gia vào việc “lắng nghe nhau cách sâu sắc và đầy tôn trọng”.

Ngồi với một nhóm tù nhân Công giáo trong nhà nguyện thời Victoria của nhà tù Wormwood Scrubs, Đức Hồng y giải thích với các tù nhân rằng ngài muốn “lắng nghe những người thường có thể bị lãng quên”.

Chia sẻ với Đức Hồng y Nichols về cuộc đấu tranh của họ, những tù nhân nói về mối quan tâm của họ đối với tác động của Covid đối với hạnh phúc của chính họ, các tù nhân bị giam giữ trong phòng giam 23 giờ mỗi ngày, cũng như đối với các mối quan hệ gia đình của họ. Và, bất chấp tầm quan trọng của đức tin đối với cuộc sống của họ trong tù, một số người lo lắng về sự tiếp nhận họ trở lại cuộc sống giáo xứ một khi bản án của họ đã kết thúc.

Đức Hồng y đã được Cha Tuyên úy Chima Ibekwe cùng với khoảng 1.200 tù nhân của Wormwood Scrubs chào đón đến nhà tù. Phát biểu về chuyến viếng thăm, Cha Chima nói: “Tất cả mọi người ở đây, tại Wormwood Scrubs, đều chấp nhận chuyến viếng thăm của Đức Hồng y. Các tù nhân rất hài lòng khi ngài ngồi với họ”.

Cha Chima đã tặng Đức Hồng y một món quà từ các tù nhân và nhân viên tại nhà tù, một hình ảnh khắc những lời của Chúa Kitô trong Tin Mừng: “Tôi đã ở trong tù và bạn đến thăm tôi.”

Trong một tuyên bố, Tổng giáo phận Westminster nói rằng cuộc gặp với Đức Hồng Y Nichols là một cách “cho phép các tù nhân tham gia vào cuộc sống của Giáo hội”.

Hoàng Tâm (theo The Tablet)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube