Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật IV mùa Thường niên năm B: Mc 1,21-22

Bài Tin mừng của Chúa Nhật 5 mùa Thường niên (Mc 1,21-28) kể cho chúng ta các hoạt động của Đức Giêsu tại hội đường Capharnaum vào một ngày sabat. Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích và suy niệm phần thứ nhất: Đức Giêsu giảng dạy tại hội đường Capharnaum và phản ứng của cử tọa.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube