Giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ ở Tỉnh Andean Caribbean

sn2024_colombia0404_1

Cuộc gặp gỡ thường niên của các anh em đang trong giai đoạn chuyển tiếp vào sứ vụ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 4 năm nay, tại nhà tĩnh tâm Villa Marianella (Chinauta – Colombia). Ở tỉnh Andean vùng Caribe, đây là giai đoạn 5 năm đầu của anh em sau khi khấn trọn đời. Như đã đề ra trong Ratio formationis, giai đoạn chuyển tiếp có nhiệm vụ: Đồng hành cùng anh em để nhằm giúp nhau hòa nhập và cũng cố thích hợp căn tính cá nhân và cộng đoàn cũng như hoạt động mục vụ của mình. (# 147)

Cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của cha Samuel Torres Tangua (Đặc trách Anh em trẻ), ngài đã trình bày ý tưởng nhằm giúp đào sâu căn tính của tu sĩ thừa sai DCCT.

Cùng với đó, còn có sự hiện diện đầy tình thân của Đức ông German Humberto Barbosa Mora, đại diện Giám mục Giáo phận Engativá ở Bogotá DC, ngài là tiến sĩ thần học luân lý từ Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Roma. Các chủ đề được ngài đề cập là: phẩm chất của người mục tử và ý nghĩa của quyền bính.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha Giám tỉnh Mauricio Monroy Cáceres. Với sự can thiệp của mình, cha đã đáp lại những mối bận tâm của những tham dự viên và giúp đào sâu Thông điệp về Đời sống Thánh hiến, với chủ đề “Các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5:14). Đời sống thánh hiến của chúng ta là phục vụ sứ mạng của Đấng Cứu Thế.

Cuộc gặp gỡ đã nêu bật lên đời sống huynh đệ, chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ ở các điểm truyền giáo mà Nhà Dòng đang thực hiện, và tinh thần tái cấu trúc.

Những tham dự viên là những người đến từ ba quốc gia tạo nên tỉnh Andean Caribe, đó là:

Oscar Gerardo Gómez Vargas – Colombia (năm thứ 5)

Carlos José García García – Colombia (năm thứ 5)

Nelson Fabián Dimaté Ocampo – Colombia (năm thứ 4)

Oscar David Tarazona Trujillo – Colombia (năm thứ 3)

Cristian Mauricio Aza Hernández – Colombia (năm thứ 3)

Carlos Eduardo López Hernández – Colombia (năm thứ 2)

Juan Sebastián Criollo Puentes – Colombia (năm thứ nhất)

Sergio Andrés Guerrero Buitrago – Colombia (năm thứ nhất)

Jovani Cuéllar Peña – Colombia (năm thứ nhất)

Holguer Abel Salao Moyón – Ecuador (năm thứ nhất)

Carlos Alberto Segovia Gusqui – Ecuador (năm thứ nhất)

Ely Saúl Millán Hereira – Venezuela (năm thứ nhất)

sn2024_colombia0404_2“Qua việc hiến mình hoàn toàn cho sứ mạng của Đức Kitô, các tu sĩ tham dự vào sự bỏ mình của Đấng chịu đóng đinh, sự tự do thanh khiết của trái tim Ngài, và sự toàn tâm dâng hiến chính Ngài cho sự sống trần gian. Như thế, họ phải trở nên dấu chỉ và chứng tá về quyền năng phục sinh của Ngài trước mặt người đời, khi loan báo sự sống mới và vĩnh cữu. (HP #51)

 

 

Thầy phó tế Jovani Cuellar Peña, C.Ss.R.

Người dịch: Bá Thảo C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube