Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh năm B: Ga 10,11-18 “Tôi là mục tử nhân lành”

Trong bài Tin Mừng của Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10,11-18), Đức Giêsu khẳng định một cách tường minh rằng Người chính là Mục Tử Nhân Lành, đồng thời Chúa nói đến 4 đặc điểm quan trọng làm nên dung mạo Mục Tử Nhân Lành của Ngài.
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này qua phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube