102 người lãnh các bí tích khai tâm tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thánh lễ

Vào hồi 08g30 Ngày 12/3/2023, nhằm Chúa Nhật III Mùa Chay, tại hội trường Thánh Anphongsô – Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, đã diễn ra Thánh lễ ban Bí tích Khai tâm cho 87 anh chị em Dự tòng và Bí tích Thêm Sức cho 15 anh chị em khác. Thánh lễ do cha Giuse Phạm Văn Bảo DCCT chủ tế, cùng đồng tế với Ngài là linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thuận DCCT.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm với đông đảo bà con giáo dân, thân nhân của anh chị em Dự Tòng tham dự. Trong bài giảng lễ, linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Thuận DCCT đã chia sẻ và nhắc nhở anh chị em Tân tòng ý thức về đời sống Đức tin của mình, hầu làm chứng tá cho Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay.

Sau đây là một số hình ảnh về Thánh Lễ:
Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Thánh lễ

Hình ảnh: Đức Tín
Tổng hợp: Khánh Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube