Các bổ nhiệm Giám mục cho Hội Thánh Việt Nam

Bổ nhiệm

Hôm qua, 25/03/2023, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố các quyết định bổ nhiệm Giám mục cho Hội Thánh Việt Nam.

Bổ nhiệm Giám mục Hà Tĩnh

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, hiện là Giám mục hiệu tòa Catro và Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, làm Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

[00487-IT.01]

Bổ nhiệm Giám mục Phát Diệm

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM, hiện là Chưởng ấn TGP và Giảng sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, làm Giám mục Giáo phận Phát Diệm.

Curriculum vitae

Cha Phêrô Kiều Công Tùng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964 tại Sài Gòn. Ngài theo học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp.HCM.

Cha Phêrô Kiều Công Tùng đã trải qua các chức vụ và học vấn sau đây: phụ tá Giáo xứ Bùi Phát (1999-2003); phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (2003-2004); du học tại Hoa Kỳ (Boston College & Boston University); tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Mục vụ – Thánh nhạc và Thần học (2004-2009). Từ năm 2009 đến năm 2010, ngài làm phụ tá nhà thờ Chính tòa và cho đến nay giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Học viện Công giáo Việt Nam và một số Học viện Dòng tu.

[00493-IT.01]

Bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc Giáo phận Cần Thơ, hiện là giáo sư kiêm Giám học của Đại Chủng viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý – Cần Thơ, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Curriculum vitae

Cha Phêrô Lê Tấn Lợi sinh ngày 19 tháng 6 năm 1970 tại Cần Thơ. Ngài theo học tại Đại chủng viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý ở Cần Thơ và được thụ phong linh mục ngày 22 tháng 6 năm 2000, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ.

Cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã trải qua các chức vụ và học vấn sau đây: phó xứ Phụng Hiệp (2000-2004); du học và lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Thần học Kinh Thánh tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Rôma (2004-2011). Từ năm 2011, ngài là giáo sư nội trú tại Đại Chủng viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Cần Thơ. Từ năm 2017, ngài làm Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Cần Thơ.

[00494-IT.01]

Minh Tâm

Ảnh: VaticanNews

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube