join-our-team1

Sự tham gia của người dân vào các vấn đề xã hội, đang lan rộng khắp nước. Mặc dù nhiều trường hợp mới chỉ là ...

JesusInDesert

Những người thợ “giờ thứ mười một”, có thể nói, không chỉ bó hẹp vào những tín hữu trong phạm vi Hội Thánh. Họ có ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới