Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24/3/2019: Mọi người đều phải hối cải

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24/3/2019: Mọi người đều phải hối cải

Mời gọi hoán cải là một trong những lời mời gọi chính yếu của Mùa Chay thánh. Bài Tin Mừng Lc 13,1-9 nhấn mạnh lời mời gọi đó. Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một mẩu tin thời sự, như chúng ta vẫn thường gặp trong các trang báo hàng ngày: “Khi ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức ...


thu-bay-tuan-xxix-thuong-nien-c-1

Mời gọi hoán cải là một trong những lời mời gọi chính yếu của Mùa Chay thánh. Bài Tin Mừng Lc 13,1-9 nhấn mạnh lời ...

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

  “Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8, 19) Anh chị em ...

Tìm kiếm

Tin mới