220px-Geertgendoper

Tôi thích Gioan Tẩy giả, vì Ngài có một số phận nằm trong thánh ý Thiên Chúa. Ngài hiện hữu, vì ý Chúa đã định; ra đời ...

chien_binh_cau_vong

“Chiến binh cầu vồng” là một trong những cuốn sách ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của người dân Indonesia. Nó là ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới