Tìm hiểu Kinh Thánh | Phân tích Gioan 20,8-10

Hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu Gioan 20,8-10 là hai câu cuối cùng trong Trình thuật về Ngôi mộ trống: Gioan 20,1-10.
Trong bài phân tích này, chúng ta hãy chú ý đến phản ứng của “Người môn đệ Đức Giêsu yêu mến” khi ông vào trong Mộ Chúa Giêsu và thái độ của hai ông sau khi đã chứng kiến những thực tại mới mẻ nơi Mộ Chúa.

————
Quý vị có thể xem lại các bài trước tại đây:
Giới thiệu tổng quát về Tin Mừng Gioan chương 20
Phân tích Gioan 20,1
Phân tích Gioan 20,2
Phân tích Gioan 20,3-5
Phân tích Gioan 20,6-7

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube