Chúa xin bạn dành một chút thời gian ở với Ngài

Chúng ta thường bận bịu đủ thứ, ngay cả bận việc tông đồ nữa, đến độ quên mất một điều đơn giản: Chúa muốn chúng ta dành riêng cho Ngài một chút thời gian để ở với Ngài và lắng nghe Ngài.

Hôm nay, cùng với Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về chủ đề: “Chúa xin bạn dành một chút thời gian ở với Ngài”.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube