Tìm hiểu Kinh Thánh: Lụt hồng thủy và sự sống còn của vũ trụ

Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một chủ đề rất thú vị: câu chuyện về trận lụt hồng thủy trong sách Sáng Thế, chương 6 đến chương 9. Chúng ta sẽ xem xét cách câu chuyện này trả lời một câu hỏi cơ bản của thời kỳ lưu đày và ý nghĩa của nó đối với chúng ta ngày nay.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube