Tìm hiểu Kinh Thánh: Tại sao cô Maria xức dầu thơm vào chân Chúa rồi lấy tóc lau (Ga 12,1-3)?

Tại sao cô Maria xức dầu thơm vào chân Chúa rồi lấy tóc lau?
Để trả lời cho câu hỏi trên, Kính mời quý vị cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, phân tích phần đầu của trình thuật về sự kiện cô Maria xức dầu thơm cho Chúa Giêsu tại Bêtania, Gioan 12,1-3.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube