Tìm hiểu Kinh Thánh | Phân tích Gioan 20,1

Liên tục loạt bài tìm hiểu về trình thuật Phục Sinh trong Tin Mừng Gioan – Gioan chương 20 và chương 21.
Trong video này, kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu trình thuật thứ nhất Ga 20,1-10 (Trình thuật về Ngôi mộ trống), với việc tìm hiểu bố cục và phân tích câu đầu tiên của trình thuật (Ga 20,1).
Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ đồng hành với chúng ta trong loạt bài này.


————
Quý vị có thể xem lại các bài trước tại đây:
– Giới thiệu tổng quát về Tin Mừng Gioan chương 20: https://youtu.be/V4B73rqAijg

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube