Tìm hiểu Kinh Thánh: Mc 5,15-17 – Phản ứng tiêu cực của dân Ghêrasa

Khi đàn heo lao xuống biển và chết chìm trong đó, thì những người chăn heo chạy đi báo tin cho thành phố và các trang trại trong vùng Ghêrasa. Cư dân Ghêrasa, nói chính xác hơn, những những người nắm giữ quyền lực kinh tế và bị thiệt hại bởi việc tiêu hủy đàn heo, vội chạy đến để tìm lời giải thích cho thảm họa. Họ sẽ nhìn thấy những gì? Và họ sẽ phản ứng như thế nào?

Kính mời quý vị cùng linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, phân tích các câu 15-17 của trình thuật, để trả lời cho các câu hỏi đó.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube