Tìm hiểu Kinh Thánh | Giới thiệu tổng quát về Tin Mừng Gioan chương 20

Kính mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu loạt bài tìm hiểu về trình thuật Phục Sinh trong Tin Mừng Gioan – Gioan chương 20 và chương 21.
Trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về chương 20 của Tin Mừng Gioan.
Giáo sư môn Thánh Kinh: Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, sẽ đồng hành với chúng ta trong loạt bài này.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube