ĐTC Phanxicô thúc giục mạng lưới tham vấn tận dụng sức mạnh của mình để khắc phục các cuộc khủng hoảng

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận tài liệu từ ông Punit Renjen, Giám đốc điều hành của Deloitte Global, trong buổi tiếp kiến với phái đoàn từ Deloitte Global tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 22 tháng 9 năm 2022. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết các chuyên gia tài chính có thể giúp khắc phục các cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường và xã hội ngày nay và đồng thời giúp tạo ra một thế giới nhân đạo hơn, công bằng và huynh đệ hơn (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận tài liệu từ ông Punit Renjen, Giám đốc điều hành của Deloitte Global, trong buổi tiếp kiến với phái đoàn từ Deloitte Global tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 22 tháng 9 năm 2022. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết các chuyên gia tài chính có thể giúp khắc phục các cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường và xã hội ngày nay và đồng thời giúp tạo ra một thế giới nhân đạo hơn, công bằng và huynh đệ hơn (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Các nhà tư vấn tài chính, các nhà quản lý và các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể giúp khắc phục các cuộc khủng hoảng kinh tế, môi trường và xã hội ngày nay, đồng thời giúp tạo ra một thế giới nhân đạo hơn, công bằng và huynh đệ hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Các bạn có các kỹ năng phù hợp để hợp tác xây dựng cầu nối cần thiết giữa mô hình kinh tế hiện tại – dựa trên sự tiêu dùng quá mức và mô hình đang trải qua giai đoạn cuối của nó – và mô hình mới nổi tập trung vào sự hòa nhập, sự điều độ, sự quan tâm chăm sóc và phúc lợi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các chuyên gia tham dự cuộc họp do Deloitte Global tổ chức.

“Tôi khuyến khích các bạn trở thành ‘những nhà tham vấn toàn diện’ nhằm hợp tác định hướng lại cách sống của chúng ta trên hành tinh của chúng ta, nơi mà chúng ta đã chịu tổn hại về cả khí hậu lẫn sự bất bình đẳng”, Đức Thánh Cha phát biểu hôm 22 tháng 9.

Deloitte Global là một mạng lưới các công ty độc lập trên toàn thế giới, cùng đại diện cho khoảng 330.000 chuyên gia cung cấp lời khuyên và trợ giúp về tài chính, kế toán và chiến lược cho các doanh nghiệp và khách hàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở họ rằng “thế giới đang phải chịu đựng những điều kiện môi trường ngày càng tồi tệ”, và nhiều người vẫn phải “sống một cách thiếu phẩm giá do thiếu dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và các quyền cơ bản khác”.

Thế giới đã trở nên toàn cầu hóa và được kết nối với nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, tuy nhiên, “nghèo đói, bất công và bất bình đẳng vẫn còn tồn tại”.

“Vậy thì, các nhà tư vấn, các nhà quản lý và các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể giúp gì trong việc đảo ngược hoặc ít nhất là khắc phục tình trạng này? Họ sắp xếp công việc của mình như thế nào để phấn đấu cho một thế giới nhân văn hơn, công bằng và huynh đệ hơn?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng họ phải trở thành “những nhà tham vấn toàn diện”.

Thế hệ bao gồm các nhà tham vấn mới này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bao gồm “các chuyên gia lưu tâm đến mối liên hệ giữa các vấn đề và các giải pháp tương ứng của họ”, và họ tin tưởng vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người.

Họ nhìn thấy “căn cứ vững chắc của các chiến lược kinh tế nhằm mục đích trước hết là thúc đẩy chất lượng cuộc sống toàn cầu, trước sự bành trướng bừa bãi của lợi nhuận, dẫn đường cho phúc lợi toàn diện của toàn thể con người và của mỗi người”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn tài liệu “Những cân nhắc cho việc phân định luân lý liên quan đến một số khía cạnh của hệ thống tài chính kinh tế hiện tại” do Bộ Giáo lý Đức tin và Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện đồng xuất bản vào năm 2018.

“Trên thực tế, không có lợi nhuận nào là chính đáng khi nó thiếu mục tiêu thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, mục tiêu phổ quát của của cải và lựa chọn ưu tiên người nghèo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, tiếp tục trích dẫn tài liệu, “và, chúng ta có thể nói thêm, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

“Các bạn có thể để lại dấu ấn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các thành viên của mạng lưới toàn cầu; chỉ cần đảm bảo rằng “dấu ấn của các bạn là tích cực và hướng tới sự phát triển toàn diện của con người”.

“Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và mạng lưới quan hệ rộng lớn của các bạn tạo thành một ‘quỹ phi vật chất’ khổng lồ có thể giúp các doanh nhân, các chủ ngân hàng, các nhà quản lý và các quản trị viên công hiểu được tình huống của họ, hình dung tương lai và đưa ra quyết định”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Khi họ “hướng dẫn các lựa chọn, ảnh hưởng đến tiêu chí và đánh giá các ưu tiên cho các công ty, các trường đại học, các cơ quan siêu quốc gia, các chính quyền quốc gia và địa phương, và những người đưa ra quyết định ở cấp độ chính trị”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, các thành viên của Deloitte Global “nhận thức rõ về ‘sức mạnh’ của các bạn”.

“Điều này nên liên tục đi kèm với mong muốn hướng các phân tích và đề xuất của các bạn tới những lựa chọn phù hợp với mô hình sinh thái học toàn diện”, Đức Thánh Cha nói, về cơ bản, đang hỏi chúng ta rằng: ‘Chúng ta muốn để lại một thế giới như thế nào cho các thế hệ con cái và cháu chắt của chúng ta?’”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube