Chương trình hành hương minh niên - Tết Quý Mão 2023 tại DCCT Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN TẾT QUÝ  MÃO 2023

(Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3)

—***—

I. THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ GIAO THỪA

  1. Thánh lễ Tất niên, thứ tư ngày 18/01/2023 (27 âm lịch)

– 18g00: Thánh lễ tại Nhà thờ

  1. Thánh Lễ Giao thừa, thứ bảy ngày 21/01/2023 (30 Tết)

– 6g00: Hành Hương, 6g30 Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Nhà thờ

– 18g30: Thánh lễ Chúa nhật tại Nhà thờ

– 21g30: Tĩnh nguyện tại Lễ đài

– 22g00: Thánh lễ Giao thừa tại Lễ đài

II. HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

  1. Mồng 1 Tết – Cầu bình an cho năm mới (Chúa nhật ngày 22/01/2023)

– 6g30: Thánh lễ tại Nhà thờ – Cầu bình an cho Giáo xứ trong năm mới

– 8g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Mồng 1 Tết

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Khai mạc tam nhật hành hương minh niên (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá TGP. Sài Gòn

– 20g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Mồng 1 Tết

  1. Mồng 2 Tết – Kính nhớ ông bà tổ tiên (Thứ hai 23/01/2023)

– 6g30 Thánh lễ tại Lễ đài – cầu cho ông bà tổ tiên và những người đã qua đời của Giáo xứ trong năm vừa qua

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Gp. Long Xuyên

  1. Mồng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm (Thứ ba ngày 24/01/2023)

– 5g00: Thánh lễ tại Nhà thờ

– 6g30: Thánh lễ tại tại các Xóm Giáo

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài) – Bế mạc tam nhật hành hương minh niên

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường

 

Kính chúc anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa xuân!

Print

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube