Gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài Gòn

Chiều nay vào lúc 14g30, thứ tư ngày 06/3/2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 27 hội viên được gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thông thường mỗi tháng, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn đón nhận những hội viên mới. Tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã ban cho chúng con sự yêu mến và nhận biết tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, để tham gia và quảng bá lòng thương xót của Mẹ. Đồng thời làm cho mọi người nhận biết Mẹ.

Xin Mẹ luôn nâng đỡ, chở che và cứu giúp chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Xin Mẹ cho nhiều người được nhận biết lòng từ mẫu bao la của Mẹ, nhất là nhận biết tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

Ảnh: Giacobe Đức Tín

Theo: Truyền thông Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

420181809_421730483867888_6540461510433611589_n (1)417522810_421731133867823_450025421977962353_n 417482244_421731013867835_7016596513756957120_n 420181809_421730483867888_6540461510433611589_n (1) 417508663_421731050534498_5896994446662735838_n 417487020_421731187201151_5053207605703029526_n417502219_421731260534477_8598863151993256041_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube