Cộng đoàn Cheoreo mừng Lễ bổn mạng thánh Clêmentê Maria Hofbauer

Sáng nay, vào lúc 10g00 ngày 15/03/2024 tại Bon Ama Djơng, Cộng đoàn Cheoreo đã dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer, bổn mạng Cộng đoàn. Cộng đoàn Cheoreo được ký quyết định thành lập vào ngày 15/03/2023, và năm nay là năm đầu tiên Cộng đoàn mừng lễ thánh nhân trong vị trí là đấng bầu cử cách riêng cho Cộng đoàn.

Chủ tế Thánh lễ là Cha bề trên Bart. Nguyễn Đức Thịnh, anh em trong Cộng đoàn và có sự hiện diện của Cha Giuse Vũ Đức Triệu, Thầy Kpă Yưk, thuộc Cộng đoàn Plei Choet tới tham dự mừng lễ. Trong Thánh lễ, Cha Giuse Huỳnh Lê Pháp chia sẻ Tin Mừng (Lc 10, 1-9). Cha Giuse chia sẻ những gợi ý của Cha Ivel Mandanha, từ Ban linh đạo Trung Ương về những điểm đặc biệt trong cuộc đời thánh Clêmentê. Có ba điểm cần chú ý, thứ nhất, đó là thánh Clêmentê có một đời sống rất giản dị; thứ hai, là một linh mục thừa sai nhiệt thành, luôn sẵn sàng lên đường, ra đi loan báo Tin Mừng. Một cách cụ thể, đó là ngài luôn sẵn sàng đến và phục vụ người nghèo khó, neo đơn, lập nhà để nuôi các em mồ côi; thứ ba, thánh Clêmentê là một nhà thừa sai đầy dũng cảm, đầy can đảm vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn bộn về trên bước đường đưa Nhà Dòng ra khỏi vương quốc Napoli. Để có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn, thánh nhân luôn một lòng cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa; Cuối cùng, để có được một đời sống như đã nêu trên, thánh Clêmentê đã yêu mến việc cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện mỗi ngày.

Cộng đoàn Cheoreo sống trong miền truyền giáo rộng lớn, đặc biệt là phục vụ cho anh chị em Jrai. Những điểm son trong cuộc đời của thánh Clêmentê, bổn mạng Cộng đoàn lại rất gần gũi và cần thiết cho những nhà thừa sai. Một lối sống giản dị, gần dân; một nhà thừa sai luôn sẵn sàng lên đường; giữa những khó khăn của vùng truyền giáo, đòi hỏi nhà thừa sai phải luôn trông cậy vào ơn Chúa quan phòng. Cuối cùng, là một thừa sai của Tin Mừng, từng anh em trong Cộng đoàn phải luôn kiên nhẫn và khiêm nhường đối với mình, với anh em và nhất là đối với “người nghèo” mà Chúa đã trao phó để Cộng đoàn phục vụ.

Sau Thánh lễ, anh em cùng nhau cử hành giờ kinh trưa và chụp hình chung nhân ngày bổn mạng lần đầu tiên. Cuối cùng là bữa tiệc (Agape) chia sẻ tình huynh đệ, vừa để tạ ơn Chúa, thánh Clêmentê và cảm ơn về sự hiện diện của từng anh em như là những món quà Chúa ban cho Cộng đoàn trên vùng đất truyền giáo này.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Ayun Pa 15/03/2024)

z5252284083688_21f3fccf6dd2bb3b02fa595f81a7a515 z5252284101226_cc56ba7a57a6763960ea165478be16f0 z5252284138603_9e65ee5c0f637f4488993b81b8d7ecb4 z5252284140307_609fb7b413a7d90ad015739bf16c4323 z5252284175000_2a5e181df2556c15111c9a66c15c12cf z5252284220153_d61046adc53e81d5fffa8dc8c6097194 z5252284256626_50e3dc664760d07e421520d108052369 z5252284325531_d1e274cfecb78d1f66fc4119d1386b58 z5252284367521_e76ea06f1aaf5dcabebe4e04682cee33 z5252284386303_0918d59e5c5adf607bda75ce8cf5d65b z5252284397808_b59f285f39d5bfc99fd1ba044e14d10f

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube