102 anh chị em được rửa tội tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Vào lúc 10g00, Chúa Nhật, ngày 10/12/2023, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Giáo Hội vui mừng chào đón 102 bạn trở thành con cái Chúa qua bí tích khai tâm Kitô giáo và 19 bạn lãnh nhận bí tích thêm sức.

Tạ ơn Thiên Chúa và nguyện xin cho các anh chị em tân tòng luôn vững mạnh trong đức tin đã lãnh nhận.

(Theo: Truyền thông Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn)

 

408130731_1052506222656110_1943044160817659309_n (1) 408174691_1052506279322771_4367706822128452154_n 408149282_1052506239322775_2365329780968523876_n 408155877_1052506265989439_1474545778148523137_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube