Người trẻ biện phân ơn gọi

Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với cha Augustinô Lê Quý Phi, C.Ss.R, Giám đốc đệ tử DCCT Huế, đồng thời là trưởng Ban Giới Trẻ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế toàn quốc và là thành viên của Uỷ ban Giới trẻ của Nhà Dòng.
Đề tài chia sẻ ngày hôm nay là: “Người trẻ: Biện phân ơn gọi”. Qua đề tài này giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ thêm về ơn gọi và chọn lựa ơn gọi cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube