Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Ngày 1: Mẹ Maria - Đấng tràn đầy ân sủng Chúa

Hướng tới ngày lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý ông bà anh chị em cùng hiệp ý trong Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giúp chúng ta hướng lòng và chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27-6 sắp tới.
Chiêm ngắm Mẹ qua tước hiệu và bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta xin Mẹ chuyển cầu những ơn lành cần thiết cho các tu sĩ linh mục DCCT, cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc theo thánh ý Thiên Chúa.
Trong ngày đầu tiên trong tam nhật, chúng ta cùng suy niệm đề tài: “ĐỨC MARIA MẸ HẰNG CỨU GIÚP – ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube