Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Ngày 2: Mẹ Maria - Đấng an ủi những người bị tổn thương

Hôm nay, chúng ta bước vào ngày thứ 2 trong Tam nhật kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúng ta được mời gọi cầu nguyện với “ĐỨC MARIA MẸ HẰNG CỨU GIÚP – ĐẤNG AN ỦI NHỮNG AI ĐANG BỊ TỔN THƯƠNG”.
Khi kêu cầu Mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống này đầy những khó khăn thử thách, vì thế chúng ta cần một sự an ủi cứu giúp của Mẹ.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube