Ban tổ chức Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Vatican: Thượng Hội đồng là "hoa trái" của Công đồng Vatican II

Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia cầu nguyện tại phiên khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tại Vatican ngày 5 tháng 10 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia cầu nguyện tại phiên khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình tại Vatican ngày 5 tháng 10 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Trong một thông điệp đánh dấu kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Vatican II, các nhà tổ chức Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã gọi Thượng Hội đồng Giám mục là “hoa trái” của Công đồng.

Trích lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, hôm thứ Hai, Ban thư ký của Thượng Hội đồng cho biết Thượng Hội đồng “thực sự là một trong những di sản quý giá nhất của Công đồng”.

“Mục đích của Thượng Hội đồng là và vẫn tiếp tục tiếp nối, trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội, tinh thần của Công đồng Vatican II”, Thông điệp cho biết.

“Khái niệm ‘Hiệp hành’được tìm thấy trong khắp Công đồng, mặc dù thuật ngữ này (chỉ mới được đặt ra gần đây) không được tìm thấy một cách rõ ràng trong các tài liệu của Công đồng đại kết”.

Vào tháng 3 năm 2018, Ủy ban Thần học Quốc tế của Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra một tài liệu về nguồn gốc thần học của tính Hiệp hành trong Giáo hội: “Tính Hiệp hành trong Đời sống và Sứ mạng của Giáo hội”.

Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin lưu ý rằng trong lịch sử của Giáo hội, các Thượng Hội đồng và Công đồng gần như là những thuật ngữ có thể thay thế cho nhau đối với các đại hội đồng Giáo hội chính thức.

Tài liệu cho biết rằng quan điểm hiện đại hơn về một Thượng hội đồng như một điều gì đó khác biệt với một Công đồng, không hề quay trở lại ngay cả với Công đồng Vatican II, và sự phát triển của nó đã đi kèm với thuyết tân học về “tính Hiệp hành”.

Ủy ban cho biết việc nói Giáo hội là “Hiệp hành” về bản chất là một điều gì đó mới lạ, ủy ban cho biết, và yêu cầu “việc làm rõ về mặt thần học một cách cẩn trọng”.

Thông điệp của Vatican hôm thứ Hai cho biết “Tiến trình Hiệp hành hiện đang được tiến hành cũng nằm trong sự hồi sinh của Công đồng”.

Vào tháng 10 năm 2021, Giáo hội Công giáo đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của Tiến trình Thượng Hội đồng toàn cầu kéo dài hai năm, mà đỉnh cao sẽ là cuộc họp của Thượng hội đồng Giám mục tại Rôma vào năm 2023.

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, là nhà tổ chức chính của cuộc họp.

Vị Hồng y người Malta cho biết câu hỏi mà Thượng hội đồng về Hiệp hành đang cố gắng trả lời là “Kiểu Giáo hội mà Chúa Thánh Thần đang soi sáng cho chúng ta có được ngày hôm nay là gì?”.

Thông điệp ngày 10 tháng 10 kết thúc bằng những lời của Đức Bênêđictô XVI rằng “chiều kích hiệp hành là điều nền tảng cấu thành nên Giáo hội: chiều kích này bao gồm sự quy tụ của mọi dân tộc và mọi nền văn hóa để họ trở nên một trong Chúa Kitô và cùng nhau bước đi theo Người, Đấng đã tuyên bố: ‘Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống’.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube