Tìm hiểu Bí tích Hòa Giải: Hiệu quả của Bí tích Hòa Giải

Hiện nay, nhiều người xưng tội quá máy móc, theo thói quen…điều này không mang lại lợi ích và không có ý nghĩa gì, thậm chí nhiều tín hữu cho rằng Bí tích hòa giải chỉ để tha tội mà thôi.

Kính mời quý vị theo dõi phần chia sẻ của linh mục GB Hoàng Xô Băng DCCT, để hiểu rõ hơn những ý nghĩa sâu xa và phong phú của Bí tích Hòa Giải.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube