Tuần cửu nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày thứ hai

NGÀY THỨ HAI: Trái Tim Yêu Thương của Chúa Giêsu

640px-SacredHeartBatoni

 

 

  • Suy niệm

 

Chớ gì chúng ta hiểu được tình yêu đang rực cháy trong trái tim Chúa Giêsu vì chúng ta! Người đã thương yêu chúng ta quá sức đến nỗi ngay cả nếu tất cả mọi người, tất cả các thiên thần, và tất cả các thánh họp lại, với tất cả năng lực của họ, họ cũng không thể đạt được một phần ngàn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Người yêu chúng ta vô cùng, hơn cả chúng ta yêu chính mình.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta quá bội, và còn tình yêu nào quá bội hơn tình yêu đã khiến Thiên Chúa chịu chết cho các thụ tạo của Người? Người đã yêu chúng ta đến cực độ: Vì Người đã yêu những kẻ thuộc về Người trên thế gian, Người yêu họ cho đến cùng (Gioan 13:1). Người đã yêu chúng ta từ muôn thuở, vì không có một lúc nào từ đời đời mà Thiên Chúa không nghĩ đến chúng ta và không thương yêu mỗi người trong chúng ta: Ta đã yêu các người với một tình yêu vĩnh cửu (Jeremiah 31:3). Vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã làm người và chọn một cuộc sống đau khổ và chết trên thập giá cho chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta trọn vẹn và đã hy sinh mọi sự để cho chúng ta nhận ra tình yêu Người dành cho chúng ta. Phải chăng tình yêu quá bội này đủ khiến các thiên thần trên Thiên Ðàng phải ngẩn ngơ kinh ngạc muôn đời?
Tình yêu này cũng lôi kéo Chúa ở lại với chúng ta bây giờ trong Phép Thánh Thể, như ngự trên ngai tòa tình yêu, vì Người ở lại nơi đó dưới hình dáng của một miếng bánh nhỏ bé, bị nhốt lại trong nhà tạm, nơi đó Người ở lại để yêu thương chúng ta. Tình yêu khiến chúng ta ao ước sự hiện diện không ngừng của đối tượng chúng ta yêu. Chính tình yêu và lòng ao ước này đã khiến Chúa Giêsu cư ngụ với chúng ta trong Bí Tích Cực Trọng. Ba mươi ba năm Người sống với chúng ta trên trần gian đã không đủ dài. Vì thế, để chứng tỏ lòng Người mong ước được ở cùng chúng ta, Người đã làm một phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ qua việc lập Phép Thánh Thể. Người ở lại nơi đó vì Người không thể tự xa lìa chúng ta.
Tình yêu của Chúa đã thúc bách Người trở nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta, để kết hợp chính Người với chúng ta, và làm cho trái tim Người và trái tim chúng ta nên một: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy (Gioan 6:56). Ôi sự quá bội của tình yêu Thiên Chúa! Ðây là một mầu nhiệm đức tin vượt quá sự hiểu biết của con; con không thể hiểu được. Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, xin làm cho con biết Chúa và yêu Chúa!

 

  • Yêu mến và cầu nguyện

 

Ôi trái tim đáng tôn thờ của Chúa Giêsu của con, trái tim bừng cháy tình yêu dành cho nhân loại, trái tim được dựng nên để yêu thương họ, sao Chúa lại có thể bị khinh miệt và tình yêu Chúa không thông chia được cho nhân loại? Ôi, khốn thân con, con cũng đã là một trong những kẻ vong ân không mến yêu Chúa. Con cảm thấy con đáng bị kết án suốt đời không thể yêu Chúa vì con đã một lần từ bỏ tình yêu Chúa. Ôi Cứu Chúa của con, xin Chúa trừng phạt con cách nào khác chứ đừng phạt con cách này. Xin ban cho con ơn yêu mến Chúa, rồi gửi đến cho con bất cứ sự khó nào Chúa muốn.
Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu của con. Ôi trái tim nồng cháy của Chúa Giêsu, xin cũng hãy thiêu đốt lòng con. Trong tương lai, xin đừng cho phép con sống mà không yêu mến Chúa, cho dầu chỉ một giây phút thôi. Con tín thác nơi máu Chúa đã đổ ra cho con; nhờ đó, con sẽ luôn được yêu Chúa, và Chúa sẽ luôn yêu con, và tình yêu này giữa Chúa và con sẽ không bị tan vỡ đời đời.
Ôi Maria, Mẹ của tình yêu xinh tươi, Mẹ là Ðấng rất ước mong cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu, xin Mẹ buộc chặt con, kết hợp con lại với Con Mẹ, nhưng xin trói buộc con với Chúa cách nào để chúng con không bao giờ rời xa nhau nữa.

 


(Chuyển dịch bởi: Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR – Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube