Tân Điều phối viên các Vùng của Dòng Chúa Cứu Thế

A7407731-768x512

Khởi đầu nhiệm kỳ sáu năm (2023 – 2028), các điều phối viên mới của các Vùng khác nhau của Dòng Chúa Cứu Thế đã được bổ nhiệm và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử ngắn về các trưởng điều phối Vùng sau đây:

 

Cha JOHANNES RÖMELT, C.Ss.R. – Điếu phối viên Vùng Châu Âu – 9100

 

 

2

Cha. Johannes sinh ngày 5 tháng 11 năm 1960 tại Đức. Ngài tuyên khấn ngày 7 tháng 9 năm 1980, khấn trọn ngày 16 tháng 10 năm 1983 và thụ phong linh mục ngày 26 tháng 7 năm 1987. Sau khi thụ phong, ngài đảm nhận những trách nhiệm chính trong các lĩnh vực quản trị khác nhau của  Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc đào tạo từ năm 1996 đến năm 2005, Phó Giám tỉnh từ năm 2002 đến năm 2005, Bề trên Miền từ năm 2008 đến năm 2011, Bề trên Tỉnh dòng từ năm 2011 đến năm 2017, Cha giải tội và Linh hướng từ năm 1987 đến năm 2011, Mục vụ giới trẻ từ năm 2005 đến năm 2011. Ngài có bằng Tiến sĩ triết học tại Đại học München. Ngài được bổ nhiệm làm Điều phối viên Vùng Châu Âu vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sau đó, một lần nữa, ông được bổ nhiệm lại làm Điều phối viên vào ngày 23 tháng 10 năm 2023.

 

Cha JEROME LEWIS CHAVARRIA, C.Ss.R. – Điều phối viên Vùng Bắc Mĩ – 9200

 

4

Cha Jorome sinh ngày 29 tháng 5 năm 1957 tại Charlotte, tiểu bang Bắc Caronila và lớn lên ở Newnan, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ngài vào Tiểu Chủng viện ở Northeast, tiểu bang Pennsylvania, ngài thuộc giáo xứ ở Newnan, nơi được mục vụ bởi Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài tuyên khấn ngày 29 tháng 7 năm 1978, khấn trọn ngày 1 tháng 8 năm 1983 và thụ phong linh mục ngày 26 tháng 5 năm 1984. Cha Jerome được bổ nhiệm vào Phó Giám tỉnh Richmond từ năm 2003 đến năm 2015, và phục vụ tại các giáo xứ, giảng thuyết (song ngữ), mục vụ mùa hè cho người di cư và điều hành ở các chức vụ Phó Giám tỉnh, Giám Tỉnh, Tổng Thư Ký từ năm 1984 đến năm 2022. Ngài được bổ nhiệm với tư cách là Điều phối viên của Vùng Bắc Mỹ vào ngày 23 tháng 5 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

 

Cha CÉSAR EDILBERTO TORRES PANTOJA, C.Ss.R. – Điều phối viên Vùng Mĩ Latinh và Caribê – 9300

 

 

5

Cha César sinh tại Ica (Peru) vào ngày 21 tháng 4 năm 1964. Ngài học Thần học tại Instituto Superior de Estudios Teológicos “Juan XXIII”, Pueblo Libre – Lima (1982 – 1988). Ngài khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Ngài khấn trọn đời vào ngày 25 tháng 2 năm 1988 và thụ phong linh mục vào ngày 15 tháng 7 năm 1989. Ngài có bằng Thần học Linh đạo tại Teresianum ở Rome – Ý (1999 – 2000). Cha César được bổ nhiệm làm Phó xứ “Nuestra Señora of Monte Carmelo”, Santa Clara, Ate vào năm 1989. Sau đó là Giám đốc Dự Tập (1990 – 1992) và Giám đốc Đệ tử tại Arequipa (1995), Giáo tập tại Arequipa (2003), Giám đốc đào tạo và linh hướng tại Đại chủng viện “San Martin de Porres”, Giáo phận Chosica (2005 – 2007), Cố vấn Đặc vụ của Phụ Tỉnh Nam Peru (2008-2010). Ngài là Giám đốc Học viện “San Alfonso” của Phụ Tỉnh Nam Peru (2015) và Thư ký Hội đồng Phụ Tỉnh. Ngài giữ chức Bề trên Phụ Tỉnh từ năm 2018-2023. Cha César được bổ nhiệm làm Điều phối viên Vùng vào ngày 23 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

 

Cha YOAKIM RAMBAHO NDELO, C.Ss.R. – Điều phối viên Vùng Á – Úc  – 9400

 

 

6

Cha. Yoakim sinh ngày 16 tháng 8 năm 1970 tại Mata-Kapore, Sumba, Indonesia. Ngài khấn lần đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 1991, khấn trọn ngày 18 tháng 8 năm 1998 và thụ phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 1999. Ngài là Giám đốc và đồng thời giảng dạy tại chủng viện từ năm 2011 đến năm 2014. Ngài là Giám tỉnh Tỉnh Dòng Indonesia từ năm 2015 đến 2018. Cha Yoakim được bổ nhiệm làm Điều phối viên của Vùng Á-Úc (9400) và thực thi nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

 

Cha NOËL SOTTIMA, C.Ss.R. – Điều phối viên Vùng Châu Phi và Madagascar – 9500

 

 

3

Cha Noel sinh ngày 26 tháng 12 năm 1976 tại Tanguieta, Bénin. Ngài khấn lần đầu vào ngày 28 tháng 9 năm 2001, khấn trọn vào ngày 17 tháng 4 năm 2006 và thụ phong linh mục vào ngày 22 tháng 7 năm 2006. Ngài là nhà đào tạo từ năm 2012 đến năm 2017. Ngài là Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Tây Phi từ năm 2017 đến năm 2018. Cha Noel được bổ nhiệm làm Điều phối viên Vùng Châu Phi và Madagascar vào ngày 5 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.

 

(Theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube