Mục đích có biện minh được cho phương tiện không?

Nhiều người làm sai nhưng lại không thấy mình có lỗi. Họ nói: tôi chỉ nhắm mục đích tốt thôi mà !?

Nhưng vấn đề là: một mục đích tốt lành có thể biện minh cho một hành động đáng trách của tôi được không?

Đó chính là câu hỏi mà chúng ta muốn trả lời hôm nay.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube