Tại sao nói sự thật đòi hỏi sự thận trọng? I YOUCAT số 457

Là Kitô hữu, đương nhiên chúng ta sẽ luôn nói sự thật, nhưng là nói một cách thận trọng. Bạn sẽ có thể đặt câu hỏi: Mà tại sao phải thận trọng, ngay cả trong việc nói sự thật?
Số 457 của Sách Giáo lý cho các bạn trẻ – Youcat – cung cấp cho chúng ta câu trả lời

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube