Mt 5,13: “Chính anh em là muối cho đời" - Tin Mừng Chúa Nhật V Thường Niên năm A

Bài Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên Năm A (Mt 5,13-16) nói với chúng ta về nhiệm vụ của các đồ đệ Đức Giêsu giữa thế giới: làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian.
Đức Giêsu nói với các đồ đệ: “Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13).
Hình ảnh “muối cho đời” có thể được hiểu theo hai ý nghĩa chính, dựa theo chức năng của muối. Bài trình bày trong video này sẽ phân tích hai ý nghĩa ấy.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube