Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật XIV TN B: Đức Giêsu thất bại ngay tại vùng đất của Người (Mc 6,1-6)

Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên năm B (Mc 6,1-6). Kể cho chúng ta một thực tế bi đát trong cuộc đời Đức Giêsu. Người đã hoàn toàn thất bại trong “vùng đất của Người”, nơi “quê quán của Người”.
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube