Hướng dẫn mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi theo tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế (phần 1)

Dòng Chúa Cứu Thế

 

HƯỚNG DẪN

MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ ƠN GỌI

THEO TINH THẦN

DÒNG CHÚA CỨU THẾ

 

 

fgfg 

Ủy ban Trung ương

về Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi

Dòng Chúa Cứu Thế

Roma, 2020

GUIDELINES FOR

REDEMPTORIST YOUTH AND

VOCATION MINISTRY

 

 General Commission for

Redemptorist Youth and

Vocation Ministry


 

Rome 2020

Rome, March 15, 2020

Prot. No. 0000 046/2020

Lễ Thánh Clement M. Hofbauer

 

Thân gửi Anh em trong Dòng và các Thừa tác viên giới trẻ giáo dân,

Như đã diễn ra trong các Tổng Công Hội gần đây, trong Sứ điệp Chung quyết, Tổng Công Hội 25 (2016) đã khuyên giục Hội Dòng chú ý đến những cấp bách mục vụ đang thôi thúc chúng ta vào thời điểm này, đặc biệt chú trọng đến người trẻ (x. Sứ điệp Chung quyết, # 9).

Trong lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế, việc đi đến với giới trẻ đóng một vai trò rất quan trọng (Anphongsô, Clêmentê, Giêrađô, v.v.).  Ngày nay, cách đặc biệt, chủ đề Mục vụ Giới trẻ là một vấn đề có tầm quan trọng to lớn; nó đủ quan trọng để Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua đã tập trung sự chú ý đặc biệt vào “Giới trẻ, Biện phân Đức tin và Ơn gọi.” Mục vụ giới trẻ là giúp người trẻ nhận biết Chúa Kitô, mang đến cho họ kinh nghiệm về cộng đoàn, giúp họ lớn lên trong đức tin, cùng nhau cử hành đức tin và hỗ trợ họ trong việc biện phân ơn gọi của mình.

Tương tự như vậy, Tổng Công Hội quy định rằng “Mục vụ Ơn gọi phải được ưu tiên trong việc lập kế hoạch mục vụ của tất cả các Đơn vị và cộng đoàn địa phương. Phải bảo  đảm rằng các nguồn nhân lực và vật chất cần thiết luôn sẵn sàng để thực hiện các mục tiêu của mục vụ này” (Quyết định 29).

Chúng tôi biết rằng chính cấp Đơn vị và địa phương là nơi thực hiện công việc thực sự của Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế – Redemptorist Youth and Vocation Ministry (RYVM). Do đó, mỗi Đơn vị nên tạo ra các cơ cấu cần thiết để làm cho mục vụ với người trẻ hiệu quả hơn và khuyến khích các cộng đoàn địa phương tham gia vào mục vụ giới trẻ.

Tuy nhiên, Ban Quản trị Trung ương nhận thấy sự cần thiết phải đồng hành cùng các Liên Hiệp Vùng và các Đơn vị trong việc cổ võ mục vụ với người trẻ và cho người trẻ. Vì lý do này, Trung Ương đã thành lập Ủy ban Trung Ương về RYVM là một phần của Văn phòng Loan báo Tin Mừng Trung Ương.

Kết quả công việc của Ủy ban này là bản Hướng dẫn này. Chúng tôi giới thiệu cho Hội Dòng tài liệu này như là một công cụ làm việc cho tất cả mọi người. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của nhiều anh em và các trưởng nhóm RYVM trong việc chuẩn bị tài liệu này. Tài liệu này cập nhật tài liệu đã được phê duyệt vào năm 2000.

Chúng tôi ý thức rằng điều quan trọng trong RYVM không phải là làm ra các chương trình đào tạo mới cho bằng là sống như dân Chúa và trung thành với ơn gọi đã nhận được từ Thiên Chúa (x. HP 20). Vì lý do này, bản Hướng dẫn này không nhắm tới một chương trình được làm sẵn, nhưng đúng hơn là một chỉ dẫn về các nguyên tắc chi phối việc mục vụ người trẻ của chúng ta theo tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế. Đây là những hướng dẫn mang lại sự thống nhất nhất định cho RYVM trong toàn thể Hội Dòng. Từ các Hướng dẫn này, mỗi Liên Hiệp Vùng và Đơn vị cần chuẩn bị dự án RYVM của riêng mình.

Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ hỗ trợ công việc mục vụ giới trẻ cho những nơi mà nó đang nở rộ và giúp phát triển mục vụ giới trẻ cho những nơi nó chưa bắt đầu hoặc đang ở giai đoạn đầu. Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả anh em trong Dòng, đặc biệt là những anh em trẻ tuổi tham gia vào mục vụ này, và để cho chính người trẻ loan báo Tin Mừng cho người trẻ khác.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphongsô, Thánh Clêmentê, tất cả các thánh, các chân phước và các vị tử đạo của Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta trong việc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ cho những người bị bỏ rơi nhất mà người trẻ ngày nay là một phần trong số họ.

Người anh em trong Đức Kitô Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

 

Kinh cầu cho Mục vụ Giới trẻ

và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế

 

Lạy Cha giàu lòng thương xót,

Cha kêu gọi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và người trẻ cùng nhau

để gặp gỡ Con của Cha và đón nhận Thần Khí của Cha.

Cha mời chúng con chia sẻ hành trình trở thành môn đệ bắt nguồn từ phép Thanh Tẩy chúng con đã lãnh nhận.

Xin giúp chúng con trung thành bước đi cùng nhau.

Xin dẫn dắt chúng con theo cách của Cha về hiệp thông, tình yêu và công lý.

Xin ban cho chúng con biết lắng nghe nhau và lắng nghe Cha,

cũng như chúng con có thể nghe thấy tiếng khóc của những người bị bỏ rơi nhất, đặc biệt là người nghèo.

Lạy Chúa Cứu Thế Chí Thánh,

Chúa kêu gọi chúng con để trở nên nhân chứng của Chúa.

Xin cho chúng con nhận biết sức mạnh của cuộc sống, cái chết và sự phục sinh cứu chuộc của Chúa

nhờ đó trong sự liên đới vì sứ vụ,

cùng với sự hướng dẫn của Mẹ Hằng Cứu Giúp,

chúng con có thể vui mừng công bố với thế giới bị tổn thương của chúng con Tin Mừng về sự sống dồi dào của Chúa. Amen.

 

 

 

NỘI DUNG

Lời giới thiệu. 11

PHẦN MỘT.. 14

XÂY DỰNG TẦM NHÌN.. 14

  1. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU NÀY.. 14
  2. ĐỐI TƯỢNG NHẮM ĐẾN CỦA BẢN HƯỚNG DẪN NÀY 18

III. MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ: HIỆP HÀNH    21

  1. VẤN ĐỀ CẤP BÁCH NGƯỜI TRẺ HÔM NAY – MÃI LUÔN THAY ĐỔI, MÃI LUÔN MỚI MẺ.. 26
  2. ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỪNG LUÔN MỚI… HÃY HIỂU ƠN GỌI TRƯỚC 29
  3. HIỂU ƠN GỌI: LỜI MỜI GỌI 31

VII. ƠN GỌI THÁNH HIẾN VÀ CÁC ƠN GỌI: NHÌN THẤY SỰ KHÁC BIỆT   36

VIII. LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚNG TA THÔNG QUA  MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ.. 39

  1. MỘT ĐẶC SỦNG TRUYỀN CẢM HỨNG.. 42
  2. TÁI CẤU TRÚC VÌ SỨ VỤ: TIẾN TỚI TRONG ĐỨC TIN 50

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Kính gửi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ,

Chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em tài liệu Hướng dẫn Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế (RYVM) mới nhất.

Tài liệu này nối tiếp viễn ảnh đã được đề xuất trong tài liệu Hướng dẫn RYVM năm 2000. Ủy ban Trung Ương RYVM đã soạn thảo tài liệu này với sự hợp tác của các đại diện RYVM từ tất cả các Liên Hiệp Vùng. Xin cám ơn các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Các Cộng tác viên trong Sứ vụ đã giúp soạn thảo bản văn này.

Đối tượng tài liệu này hướng tới ​​là các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ của chúng ta đang làm việc với RYVM. Mục đích của tài liệu là thúc đẩy một mục tiêu và sứ vụ chung. Chúng tôi muốn đưa ra các hướng dẫn và nguyên tắc tổng quát cho RYVM. Đó là lý do tại sao chúng tôi không trình bày chi tiết ở đây các kế hoạch hành động cho Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi. Chúng tôi mời gọi mỗi Liên Hiệp Vùng và các (Phụ) Tỉnh soạn thảo những hướng dẫn riêng cho RYVM dựa trên tài liệu này và phù hợp với nhu cầu của vùng và địa phương.

Tài liệu này bao gồm ba phần. Phần một, “Xây dựng Tầm nhìn”, đưa ra một số bối cảnh và lịch sử phát triển của RYVM. Phần này sẽ đưa ra lời giải thích về thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng. Phần này cũng trình bày mục đích và sứ vụ của RYVM: “để đưa người trẻ vào trong mối tương quan với Thiên Chúa là Cha yêu thương, để nâng cao nhận thức rằng họ là thành phần của một gia đình và cộng đoàn mở ra cho Thần Khí và để cùng bước đi với những người này khi họ bắt đầu thực hiện sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho mỗi người, đó là ơn gọi riêng của họ”(số 44).

Phần thứ hai, “Đưa Lý tưởng vào Thực hành”, đưa ra các nguyên tắc, giai đoạn và chủ đề quan trọng cần có trong mỗi sinh hoạt của RYVM trên toàn thế giới. Việc kết hợp các nguyên tắc này vào Liên Hiệp Vùng và các sinh hoạt ở địa phương của RYVM sẽ giúp bảo tồn sự thống nhất tầm nhìn toàn thế giới của RYVM. Ngoài ra còn có các chỉ dẫn về cách thực hiện tài liệu này trong các đơn vị riêng lẻ của Hội Dòng.

Phần ba (Phụ lục) giới thiệu các tài liệu RYVM và các tài nguyên trực tuyến từ các Liên Hiệp Vùng của chúng ta, chủ yếu là các bản văn gốc cho mục vụ thiếu niên và thanh niên, cũng như một buổi cầu nguyện mẫu của RYVM.

Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này sẽ góp phần vào việc phát triển sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta cùng với người trẻ trên toàn thế giới.

 

Ủy ban Trung Ương RYVM

 

 

Lễ Clement Hofbauer

Roma, 15.03.2020

 

 

PHẦN MỘT: XÂY DỰNG TẦM NHÌN

I. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU NÀY

1. Được Thần Khí thúc đẩy và được truyền cảm hứng bởi Đấng sáng lập của chúng ta, Thánh Anphongsô Liguori, Dòng Chúa Cứu Thế được ủy thác công việc rao truyền Lời Chúa cách minh nhiên qua việc loan báo Tin Mừng, qua các sứ vụ và công việc mục vụ. Kể từ những ngày đầu Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập, chúng ta đã tìm cách chú ý đến các nhu cầu mục vụ, xã hội, văn hóa và tâm linh của những người mà chúng ta được kêu gọi cho họ và với họ.

2. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ của chúng ta đã thực hiện việc lãnh đạo và gương sáng to lớn trong công việc Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi. Khi chúng ta xem xét các ưu tiên thừa sai của Hội Dòng, suy ngẫm các dấu chỉ thời đại, tiếp nhận công việc của Thượng Hội Đồng gần đây về Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi (2018) và được truyền cảm hứng bởi Tông huấn Christus Vivit (2019) thì thật là một điều phù hợp khi Dòng Chúa Cứu Thế một lần nữa khẳng định giới trẻ là một ưu tiên thừa sai và ưu tiên tông đồ trong việc loan báo Tin Mừng của chúng ta (Communicanda 1, 2017, số 32, 58, 64).

3. Ủy ban Trung Ương về Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế làm việc dưới quyền Văn phòng Loan báo Tin Mừng Trung Ương. Ủy ban này nhằm mục đích đưa ra cách lãnh đạo các dự án RYVM ở cấp Hội Dòng và hướng dẫn công việc ở cấp Liên Hiệp Vùng, đồng thời trang bị cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ ở cấp Tỉnh và địa phương một tầm nhìn chung cho Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi – một tầm nhìn được truyền cảm hứng bởi đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế, lịch sử của chúng ta và sự biện phân cầu nguyện trong Thần Khí.

4. Tài liệu “Hướng dẫn Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế” (RYVM, 2020) này đưa ra một tầm nhìn thống nhất về Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi mà chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và cả các Cộng tác viên giáo dân trong Sứ vụ. Có điều cần lưu ý là các Hướng dẫn Tổng quát sau đây không được xem như một bản thiết kế cố định phải được tuân thủ theo cùng một cách cho tất cả các nơi. Các Hướng dẫn này có ý nghĩa cung cấp một bộ khung và tầm nhìn để gợi hứng cho việc lập kế hoạch cho Liên Hiệp Vùng và các cấp địa phương mà nó phải được phát triển với sự cân nhắc về các nhu cầu văn hóa, xã hội, tâm linh và mục vụ của địa phương.

5. Tông huấn Christus Vivit (tháng 3 năm 2019) kêu gọi người trẻ và Giáo Hội nghiêm túc suy ngẫm về cam kết sống Tin Mừng đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. “Chúa Kitô đang sống và Ngài muốn bạn sống!” (CV, 1). Qua sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Hội được mời gọi làm mới cam kết của mình đối với người trẻ trong thế giới ngày nay. Trong nhiều cách, Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế và truyền thống phong phú của chúng ta với RYVM đã được khẳng định qua Tông Huấn.

a. Chúng ta khẳng định rằng Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi về bản chất được liên kết với nhau trong việc hiểu ý nghĩa cơ bản của “Lời kêu gọi” như một ân ban từ Thiên Chúa và được Thần Khí hướng dẫn.

b. Chúng ta khẳng định rằng sứ vụ của chúng ta với tư cách là Dòng Chúa Cứu Thế vẫn có ý nghĩa, đặc biệt là đối với người trẻ trong số những người nghèo bị bỏ rơi trong Giáo Hội và trong thế giới bị tổn thương của chúng ta.

c. Chúng ta khẳng định rằng Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi không được thu gọn vào việc tạo ra các chương trình đơn thuần, nhưng phải tập trung vào mối tương quan và sự gặp gỡ, cùng với thúc đẩy giới trẻ của chúng ta cởi mở để lớn lên với Chúa Cứu Thế qua sứ mạng, cầu nguyện và phục vụ.

d. Chúng ta khẳng định rằng Đặc sủng Thừa Sai của chúng ta (HP 20) có khả năng truyền cảm hứng cho những người nam và người nữ suy xét cuộc sống trong Đức Kitô qua việc biện phân về ơn gọi và kế hoạch đời sống của họ.

e. Chúng ta khẳng định rằng các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ đang làm việc với người trẻ để xây dựng Nước Thiên Chúa là những chứng nhân và tấm gương mạnh mẽ về lãnh đạo, cầu nguyện và phục vụ.

6. Khi Hội Dòng tiếp tục suy ngẫm và thực hiện ưu tiên thừa sai của mình đối với giới trẻ thì điều quan trọng là phải cùng nhau nắm bắt các Hướng dẫn này về Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế cùng Tông huấn Christus Vivit.

II. ĐỐI TƯỢNG NHẮM ĐẾN CỦA BẢN HƯỚNG DẪN NÀY

7. Vì người trẻ được coi là một trong những ưu tiên thừa sai của Hội Dòng (TCH XXV, 9) cũng như trong Giáo Hội (Thượng hội đồng, 2018, CV, 2019), nên bản Hướng dẫn này nhắm đến những người sau:

a. Các Điều phối viên Liên Hiệp Vùng

b. Các Giám (Phụ) Tỉnh và Bề trên Miền

c. Các Hội đồng Thường vụ và Đặc vụ (Phụ) Tỉnh

d. Các Văn Phòng cấp Tỉnh và Liên Hiệp Vùng

e. Các anh em và Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế

f. Các Cộng tác viên trong Sứ vụ

g. Các người điều hành RYVM của Liên Hiệp Vùng và (Phụ) Tỉnh

h. Các người điều hành RYVM của địa phương

i. Người trẻ làm việc và tình nguyện trong RYVM

Thuật ngữ

 

8. Để hiểu và xác định những người được coi là “người trẻ” ngày nay, chúng ta phải nhận ra rằng có một số cách để xác định “tuổi trẻ.” Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta “Tuổi trẻ không chỉ là một giai đoạn thời gian; nó là một dạng tâm thức” (CV, 34). Ở những nơi khác nhau trên thế giới, việc phân loại “tuổi trẻ” được xác định theo nhiều yếu tố xã hội học và tâm lý học, độ tuổi chuyển tiếp học vấn và tuổi chuyển tiếp trong Đời sống Bí tích của Giáo Hội. Theo mục đích của Thượng Hội đồng về Giới trẻ và Ơn gọi, giới trẻ được định nghĩa là nhóm tuổi từ 16-29 tuổi, một độ tuổi điển hình cho định nghĩa “tuổi trẻ” tại Châu Âu. Tuy nhiên, ở Bắc Mỹ, định nghĩa “tuổi trẻ” là độ tuổi 12-18, trong khi thuật ngữ “Thanh niên” được ưu tiên cho những người trong độ tuổi từ 19-39.

9. Theo các mục đích của bản Hướng dẫn này, định nghĩa “giới trẻ” sẽ được hiểu là người trẻ trong độ tuổi từ 16-29. Tuy nhiên, như đã nêu, bản Hướng dẫn này có thể được áp dụng cho các định nghĩa của địa phương dành cho giới trẻ.

 

III. MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ: HIỆP HÀNH

10. Trong hơn 30 năm qua, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên Giáo dân Thừa sai đã tham gia vào các sáng kiến và chương trình cụ thể đưa Sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Dòng Chúa Cứu Thế tiếp xúc trực tiếp với người trẻ trên khắp thế giới. Các Tổng Công Hội năm 1985, 1991 và 1997 đã xác nhận người trẻ là một phần của nỗ lực thừa sai của Dòng Chúa Cứu Thế, là một trong những người bị bỏ rơi trong Giáo Hội và trong xã hội. Tại Pagani năm 1987 và El Espino năm 1988, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và người trẻ đã cùng nhau bắt đầu biện phân lời mời gọi của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hướng đến sứ vụ cho và với người trẻ. Chúng ta chia sẻ ơn gọi là một ân ban từ Thiên Chúa. Chúng ta bắt đầu sống ơn gọi đó qua sứ vụ tông đồ bắt nguồn từ đặc sủng của Thánh Anphongsô và sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.

11. Năm 1989, Tài liệu Vienna đã truyền cảm hứng cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên Giáo dân trong Sứ vụ của chúng ta, bao gồm cả người trẻ mà chúng ta phục vụ, nhằm phát triển Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế (RYVM) ở mỗi Tỉnh của Hội Dòng. Tài liệu Vienna đã cung cấp một bộ khung để giúp định hình mục vụ này. Nó đã hỗ trợ việc lãnh đạo và đề xuất một chương trình cho mục vụ giới trẻ có thể được phát triển trong toàn Hội Dòng ở các cấp độ khác nhau.

12. Năm 2000, Văn phòng Trung Ương về Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế đã nhắc lại tầm nhìn của Hội Dòng về RYVM thông qua việc soạn thảo bản Hướng dẫn RYVM. Những hướng dẫn này nhằm mục đích truyền đạt cho toàn thể Hội Dòng một tầm nhìn và bộ khung để hiểu công việc của RYVM như một sứ vụ dành cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và người trẻ, cũng như một sứ vụ thúc đẩy các ơn gọi đối với đời sống và thừa tác vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.

13. Kể từ năm 2000, Văn phòng Trung Ương đã làm việc để lượng giá RYVM trong toàn Hội Dòng. Trong nhiều Liên Hiệp Vùng, nhiều công việc đã được thực hiện để điều phối, xây dựng và thực hiện các dự án và chương trình cho phép các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và người trẻ cùng nhau phục vụ sứ mạng.

14. Tại Tổng Công Hội năm 2016 ở Pattaya, Thái Lan, Hội Dòng tiếp tục suy nghĩ và biện phân về Sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế theo lời kêu gọi tái cấu trúc. Điều đó làm mới và gia tăng cam kết của Hội Dòng đối với người trẻ như một ưu tiên thừa sai. “Mỗi Đơn vị nên chú ý đến những lĩnh vực cần thiết này, đặc biệt chú ý đến người trẻ” (TCH XXV, Sứ điệp, 9).

15. Vào năm 2018, Thượng Hội Đồng Giám Mục về “Người trẻ, Biện phân Đức tin và Ơn gọi” đã diễn ra tại Rôma. Thượng Hội Đồng mời gọi Giáo Hội suy tư với giới trẻ về ơn gọi của họ. Điều đó khám phá cách Giáo Hội được kêu gọi để hiện diện với người trẻ, đặc biệt vào những thời điểm lời kêu gọi và việc biện phân về đời sống của họ.

16. Sau hơn 30 năm Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế hoạt động, Thượng Hội Đồng đưa ra lời nhắc nhở đối với Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta và các Cộng tác viên Giáo dân trong Sứ vụ rằng chúng ta phải tái cam kết với cuộc hành trình này. Chúng ta được kêu gọi tham gia sứ vụ với người trẻ ngày nay, chỉ ra con đường đến với Chúa Kitô Cứu Thế, vượt ra những cánh cửa của Giáo Hội và đi đến với người trẻ đang ở những vùng ngoại biên của đức tin và văn hóa, trình bày cho họ câu hỏi của Chúa Giêsu Kitô “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1, 38). Chúng ta đáp ứng nhu cầu của giới trẻ ngày nay bằng cách trao “Ơn cứu chuộc đạt thấu con người toàn diện, kiện toàn và biến đổi tất cả giá trị nhân loại ngõ hầu thâu họp tất cả vạn vật vào trong Đức Kitô (x. Ep 1, 10; 1 Cr 3,23)” (HP 6).

17. Việc chúng ta cùng nhau bước đi trong Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế không chỉ thách thức chúng ta xem người trẻ là đối tượng của sứ vụ của mình mà còn để xem họ được kêu gọi thế nào để trở thành những người thực hiện sứ vụ với chúng ta và giúp chúng ta sống trọn vẹn đặc sủng của mình. Sứ vụ của chúng ta phải là “VÌ giới trẻ” cũng như là một sứ vụ “VỚI giới trẻ” (Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới trẻ, 3-28 X 2018, Tài liệu kết thúc. Đức tin và Phân định Ơn gọi, 54).

18. Chúng ta được nhắc nhở về chủ đề của Tổng Công Hội XX (1985) của chúng ta, “Evangelizare Pauperibus et a Pauperibus Evangelizari,” “Phúc Âm hoá người nghèo và được người nghèo Phúc Âm hoá.” Chúng ta nhận ra rằng những người mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ cũng mời gọi chúng ta sống Tin Mừng cách trọn vẹn hơn và chúng ta được sai đi cùng nhau với tư cách là những tác nhân của sứ mạng.

19. “Chính người trẻ là tác nhân của Mục vụ Giới trẻ. Chắc chắn họ cần được hỗ trợ và hướng dẫn, nhưng đồng thời họ cũng phải được tự do phát triển những cách thức mới với tinh thần sáng tạo và táo bạo. […] Bằng cách này, qua việc học hỏi lẫn nhau, chúng ta có thể diễn tả tốt hơn một thực tại đa diện kỳ diệu mà Hội Thánh của Đức Giêsu Kitô phải trở thành” (Christus Vivit, 203, 207).

 

IV. VẤN ĐỀ CẤP BÁCH NGƯỜI TRẺ HÔM NAY – MÃI LUÔN THAY ĐỔI, MÃI LUÔN MỚI MẺ

20.  Thượng Hội đồng về Giới trẻ (2018) đã xác định một số thực tế cụ thể của giới trẻ ngày nay. Những thực tế này đã được nhắc lại trong Tông huấn Christus Vivit (2019) và chúng phản ánh cuộc sống, đức tin và các vấn đề thiêng liêng gặp phải giữa người trẻ, nó vốn phải định hình tầm nhìn và bộ khung cho Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

21.  Văn hóa của giới trẻ ngày nay không giống với bất kỳ nền văn hóa nào trong quá khứ của chúng ta. Ngày nay người trẻ giao tiếp, liên hệ với bạn bè đồng trang lứa, xây dựng tình bạn và đối thoại văn hóa và đức tin thông qua các phương tiện công nghệ khác nhau. Người trẻ đôi khi dựa vào mạng xã hội để phát triển ý thức về giá trị, căn tính và phẩm giá cá nhân. Mặc dù những phương tiện giao tiếp và truyền thông xã hội này có thể thúc đẩy các mối quan hệ nhưng những mối quan hệ này thường thiếu chiều sâu.

22. Nhiều người trẻ cam kết mạnh mẽ vì các mục tiêu công bằng xã hội, sinh thái và sự bền vững. Họ quan tâm và tham gia vào công việc với những người nghèo và người bên lề xã hội, tuy nhiên, họ không xác định Giáo Hội nhất thiết là nơi thực hiện công bằng xã hội.

23. Nghệ thuật, âm nhạc và thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện cá nhân đối với người trẻ. Nhiều người trẻ có kỹ năng trong các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và thể thao. Một phương pháp luận hiệu quả của việc loan báo Tin Mừng trong nền văn hóa ngày nay cần phải xem xét những lĩnh vực liên quan này.

24. Trên toàn thế giới, nhiều người trẻ được tiếp xúc với những hình ảnh tích cực về Giáo Hội và những cách thể hiện đức tin. Trong khi đó, ở các lĩnh vực khác, uy tín của Giáo Hội bị thử thách rất nhiều, tác động tiêu cực đến đức tin của giới trẻ.

25. “Tìm kiếm tôn giáo” của người trẻ ở các khu vực khác nhau trên thế giới cũng sẽ khác nhau. Đối với nhiều Kitô hữu trẻ, Chúa Giêsu được xem là “vị cứu tinh,” trong khi đối với nhiều người khác, Chúa Giêsu không đóng vai trò gì trong cuộc sống của họ và họ cũng không coi Chúa Giêsu là một nhân vật quan trọng như một điểm quy chiếu đạo đức. Tôn giáo và Giáo Hội được kinh nghiệm như là những ‘lời trống rỗng.’ Tuy nhiên, cũng có nhiều người muốn hiểu biết về con người của Chúa Giêsu đầy đủ hơn.

26. Người trẻ đấu tranh với Giáo Hội như một định chế liên quan đến những bất công và bê bối (tình dục và kinh tế). Nhiều người không hài lòng với vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, việc các giáo sĩ không có khả năng liên hệ với các nhu cầu của giới trẻ thông qua lời khuyên và giảng dạy và những khó khăn của Giáo Hội khi đối mặt với xã hội đương đại ở vị thế giáo lý và đạo đức.

 

V. ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỪNG LUÔN MỚI… HÃY HIỂU ƠN GỌI TRƯỚC

27. Như Giáo Hội đã để cho người trẻ tham gia vào việc biện phân và suy tư, Dòng Chúa Cứu Thế cũng tìm cách đổi mới sứ vụ và cam kết của mình đối với người trẻ thông qua đối thoại. Chúng ta mang lấy một sứ vụ đối với người trẻ như một sứ vụ cùng với người trẻ “để rao giảng Tin Mừng mãi luôn mới mẻ” (x. Phanxicô, Evangelii Gaudium, 24).

28. Công việc của Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế đã cố gắng xây dựng cũng như thúc đẩy mối liên hệ giữa công việc chúng ta làm với giới trẻ và mục vụ ơn gọi (được hiểu là việc tuyển mộ hướng tới cuộc sống và sứ vụ của chúng ta với tư cách là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế). Mối liên hệ giữa Mục vụ Giới trẻ và Mục vụ Ơn gọi có những biểu hiện khác nhau trong toàn Hội Dòng do các tầm nhìn khác nhau về nhân sự và các nhiệm vụ đối với mục vụ. Tình trạng này đôi khi dẫn đến một cách tiếp cận hai luồng đối với mục vụ giữa người trẻ, một bên là mục vụ giới trẻ và một bên là mục vụ ơn gọi (như tuyển mộ). Tuy nhiên, dù một số thực tế khác nhau, Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi vẫn tiếp tục phát triển và tìm thấy sự thể hiện to lớn trong cánh đồng sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.

29. Trong Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô tái khẳng định mối quan hệ nội tại giữa giới trẻ và mục vụ ơn gọi, điều đã được hình dung trong di sản Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta. “Bất kỳ mục vụ nào tự nó cũng là ơn gọi” (Hướng dẫn Chung RYVM (2000), 19). Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, “ơn gọi” được hiểu theo nghĩa rộng đơn giản là “một tiếng gọi từ Thiên Chúa – tiếng gọi đi vào hiện hữu, tiếng gọi sống tình bạn với Ngài, tiếng gọi nên thánh” (Christus Vivit, 248).

30. Là những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta tham gia vào nền văn hóa của người trẻ thông qua sự hiện diện, chứng tá, công bố Lời và hoạt động vì công lý. Qua kinh nghiệm mục vụ với và cho giới trẻ, chúng ta mời gọi họ khám phá cảm thức của họ về ơn gọi – một tiếng gọi từ Thiên Chúa để sống như bạn hữu và môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Giới trẻ ngày nay bị giằng xé theo rất nhiều hướng mà cuối cùng không dẫn đến sự sống, tình yêu và tự do. Chúng ta đồng hành với họ trong văn hóa và kinh nghiệm sống của họ như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 13-35). Chúng ta giải thích cuộc hành trình với họ, giúp họ nhận biết Đức Kitô và thúc đẩy sự biện phân về quyết định bước theo Đức Kitô bằng chính quà tặng cuộc đời họ.

31. Ơn gọi và sự biện phân thường không được coi là những yếu tố cấu thành của nền văn hóa rộng lớn ngày nay. Trước thực tế này, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên Giáo dân trong Sứ vụ của chúng ta được mời gọi để thúc đẩy một nền văn hóa ơn gọi, nơi đó người trẻ trong các cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta biết sống một cuộc đời cam kết với Chúa Kitô được xây dựng trên ân sủng của phép rửa.

VI. HIỂU ƠN GỌI: LỜI MỜI GỌI

32. Thánh Phaolô VI nói rằng mỗi cuộc đời đều có một ơn gọi, “mỗi cuộc đời con người đều được Thiên Chúa mời gọi thực hiện một nhiệm vụ nào đó” (x. Populorum Progressio, 15).

33. Qua nhiều thế kỷ, sự hiểu biết thần học về ơn gọi đã được định hình bởi sự phát triển của xã hội và Giáo Hội. Đôi khi, ơn gọi được hiểu theo nghĩa hẹp là ơn gọi làm linh mục và đời sống tu trì. Trong khi lời kêu gọi nội tại nên thánh được hiểu là một nhiệm vụ dành cho tất cả những người đã được rửa tội, thì các thuật ngữ “ơn gọi” và “biện phân ơn gọi” lại nhắm tới một số ít người được chọn. Theo thời gian, việc sử dụng thuật ngữ “ơn gọi” bắt đầu bao gồm lời kêu gọi kết hôn hoặc cuộc sống độc thân. Điều này đại diện cho một bức tranh đầy đủ hơn về các tình trạng đời sống mà mọi người đã được rửa tội có thể đón lấy khi sống lời kêu gọi nên thánh cụ thể của họ.

34. Văn kiện của Thượng Hội Đồng về Giới trẻ, Biện Phân Đức Tin và Ơn gọi nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa rộng hơn của thuật ngữ “ơn gọi:” “Ơn gọi không phải là một văn bản được soạn sẵn để con người chỉ đơn giản là đọc thuộc lòng và cũng không phải là một văn bản bất thành văn. Vì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên bạn hữu chứ không phải là tôi tớ (x. Ga 15:13) nên những lựa chọn của chúng ta góp phần thực sự vào lịch sử để mở ra kế hoạch yêu thương của Ngài. Mặt khác, chương trình cứu độ là một mầu nhiệm chúng ta không tài nào hiểu nổi; đó là lý do tại sao chỉ nhờ lắng nghe Chúa mà chúng ta biết mình được mời gọi vào vai trò gì. Được nhận thức trong ánh sáng này, ơn gọi thực sự xuất hiện như một hồng ân của ân sủng và giao ước, như bí mật đẹp nhất và quý giá nhất của sự tự do của chúng ta” (Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, 3-28 X 2018, Tài liệu kết thúc. Biện phân Đức tin và Ơn gọi, 78).

35. Ơn gọi không phải là cái gì đó bên ngoài đối với một người, mà nó là cái gì đó giải thích một cách triệt để bí ẩn về sự tồn tại của người đó. Bước vào hiện hữu là đã đáp lại tiếng gọi của Chúa Cha rồi, là sống mối tương quan với Ngài. Nếu “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8), nếu mọi sự trong Ngài được quyết định bởi tình yêu thì hạnh phúc và ơn gọi Kitô hữu của chúng ta sẽ cốt ở việc làm cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân nên trọn vẹn: “hãy yêu như Ngài đã yêu chúng ta ”(x. Ga 13, 34; 1Ga 4, 11). Để sống ơn gọi Kitô hữu này và làm cho tình yêu này trở nên viên mãn, chúng ta chỉ có cuộc sống này với những thành công hay thất bại, những lúc vinh quang nhất hay những khoảnh khắc đơn giản của đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong tất cả những biến cố lớn nhỏ này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và đào luyện chúng ta. Do đó, ơn gọi và sự hiện hữu của chúng ta được xác định bởi ba thực tại: Thiên Chúa là Đấng kêu gọi chúng ta hiện hữu, cộng đoàn là nơi chúng ta được sinh ra, được đào luyện cũng là nơi chúng ta đóng góp phần mình vào đó, và chính bản thân con người chúng ta là phương tiện để chúng ta hoàn thành ơn gọi mà Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người.

36. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy hình mẫu đáp lại ơn gọi cho người trẻ trong thế giới của chúng ta ngày nay. Thiên Chúa đã giao cho Ngài một sứ vụ. Sự ứng đáp của Ngài là một cuộc sống hoàn toàn phù hợp với thánh ý của Cha Ngài. Tất cả điều này được xác nhận trong một cộng đoàn sứ vụ và ngôn sứ nhằm thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Xuyên suốt các sách Tin Mừng, chúng ta thấy cách Chúa Giêsu đặt lòng tin tưởng nơi Chúa Cha, duy trì tình bạn với các môn đệ và luôn trung thành trong những lúc khủng hoảng. Chúng ta thấy cách Chúa Giêsu bày tỏ lòng chạnh thương sâu xa đối với những người yếu đuối, đặc biệt là người nghèo, người bệnh tật, tội nhân và những người bị loại trừ. Ngài đã can đảm đối đầu với các nhà cầm quyền tôn giáo và chính trị cùng thời. Ngài đã kinh nghiệm sự loại trừ và đối mặt với nỗi sợ hãi đau khổ của mình khi đối mặt với việc hoàn thành ý muốn của Cha Ngài. Nơi Chúa Giêsu, người trẻ có thể nhìn thấy chính mình (x. Christus Vivit, 31).

37. Thần Khí giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi, điều mà mỗi môn đệ phải đối mặt đặc biệt khi đương đầu với mục tiêu nên thánh và cảm giác nghi hoặc khả năng của mình. Chính Thần Khí “dạy bảo và nhắc nhở” chúng ta (x. Ga 14, 26) về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói. Chính Ngàii là Đấng ‘thuyết phục’ trí hiểu của chúng ta để làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Chúa Cha. Chính Thần Khí hướng tâm hồn chúng ta đến yêu mến và thực hành luật của Thiên Chúa. Tất cả những điều này biểu lộ sự xác nhận quyền tối thượng của Thần Khí trong đời sống Kitô hữu và, cũng như các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có liên quan, hãy có nơi con tim việc đồng hành với người trẻ ngang qua việc biện phân.

 

VII. ƠN GỌI THÁNH HIẾN VÀ CÁC ƠN GỌI: NHÌN THẤY SỰ KHÁC BIỆT

38. Trong suốt lịch sử của chúng ta, kinh nghiệm của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là thu hút người trẻ tham gia vào các chương trình sáng tạo và sáng kiến giúp họ biện phân ơn gọi cơ bản của họ là môn đệ của Chúa Kitô. Qua các chương trình này, một số người trẻ bắt đầu nhận ra lời mời gọi cụ thể hướng tới ơn gọi đời sống tu trì, đời sống và sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế.

39. Là một cộng đoàn tu trì được kêu gọi hướng đến sứ vụ trong Giáo Hội, chúng ta tiếp tục mời gọi những người nam và người nữ biện phân và ứng đáp sứ vụ đối với đặc sủng của Hội Dòng. Công việc và nỗ lực thừa sai của tất cả các thành viên lôi kéo và thu hút người nam và người nữ phục vụ trong Giáo Hội, nơi một số sẽ đáp lại trong đời sống tu trì và linh mục.

40. “Sức sống của Dòng trong việc theo đuổi sứ mạng tông đồ tùy thuộc vào số lượng và phẩm chất của các ứng viên muốn gia nhập cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế. Vì thế, tất cả các anh em, vì lòng yêu mến và quý chuộng ơn gọi của chính họ, nên nhiệt thành tham gia vào sứ mạng tông đồ trong việc cổ võ ơn gọi cho Nhà Dòng” (HP 79).

41. Điều cần thiết đối với sứ vụ của Giáo Hội và với cách sống của chúng ta là chúng ta giúp người trẻ nghe thấy tiếng gọi đặc biệt dành cho họ. Có một mối quan hệ nội tại giữa mục vụ giới trẻ và mục vụ ơn gọi. Tuy nhiên, việc mục vụ đối với giới trẻ không bao giờ được thu gọn chỉ trong việc tuyển mộ các ơn gọi vào đời tu hoặc vào Dòng Chúa Cứu Thế. “Ơn gọi” không chỉ dành cho những người thừa tác viên khấn dòng nhưng cho tất cả mọi người, bất cứ đặc sủng nào họ được kêu gọi để sống trong Giáo Hội – qua đời sống nghề nghiệp, gia đình, đời sống thánh hiến, đời sống độc thân hoặc có chức thánh.

42. Một thách đố ngày nay là nhiều người trẻ không có ý thức về ơn gọi căn bản từ phép Rửa tội của họ – kêu gọi họ hiến dâng cuộc đời mình trong sứ vụ như một sự ứng đáp Chúa Kitô. Tình trạng này làm họ giảm khả năng xem xét một đời sống bắt nguồn từ Thiên Chúa nơi ơn gọi tu trì.

43. Điều quan trọng chúng ta cần chú ý là công việc của Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế là một bộ phận của Văn phòng Loan báo Tin Mừng Trung Ương, trong khi Mục vụ Ơn gọi như cổ võ và giai đoạn đầu của đào tạo Dòng Chúa Cứu Thế vẫn là công việc của Văn Phòng Đào tạo Trung Ương.

 

VIII. LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚNG TA THÔNG QUA  MỤC VỤ GIỚI TRẺ VÀ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ

44. Mục tiêu của Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế (RYVM) là để đưa người trẻ vào trong mối tương quan với Thiên Chúa là Cha yêu thương, để nâng cao nhận thức rằng họ là thành phần của một gia đình và cộng đoàn mở ra cho Thần Khí và để cùng bước đi với những người này khi họ bắt đầu thực hiện sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho mỗi người, đó là ơn gọi riêng của họ (x. Christus Vivit, 30).

45. Trong mọi lúc, chúng ta cần phải trình bày cho người trẻ biết “Tình yêu cuồng si của Thiên Chúa.” Đó là vị Thiên Chúa “điên vì yêu” mà Thánh Anphongsô đã đáp lại trong tình yêu bằng cách tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và đi theo sứ vụ. Cũng chính vị Thiên Chúa này muốn hiện diện với người trẻ ngày nay và ban ơn cứu rỗi qua Tin Mừng về Ơn Cứu chuộc Chan chứa. Khi bước theo Đức Kitô Cứu Thế, chúng ta phải nhìn vào mắt người trẻ, yêu thương họ và mời gọi họ đi theo (x. Mc 10, 21).

46. ​​Cuộc gặp gỡ này có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, qua việc loan báo Tin Mừng, kinh nghiệm phục vụ, dạy giáo lý hoặc những khoảnh khắc mục vụ. Tuy nhiên, mỗi khoảnh khắc gặp gỡ phải nuôi dưỡng niềm vui hy vọng và lòng nhiệt thành cầu nguyện, đồng thời làm sâu sắc thêm mối tương quan của người trẻ với Chúa Kitô Cứu Thế và với cộng đoàn môn đệ của Ngài. Những cuộc gặp gỡ lặp đi lặp lại với Chúa Kitô sẽ giúp họ nhận ra cách thức mà lời kêu gọi làm môn đệ thừa sai mời họ hướng ý mình theo thánh ý Thiên Chúa và do đó sống ơn gọi của mình trong sự hiệp thông với Giáo Hội.

47. Đồng thời, sự hiện diện đầy tình huynh đệ, thân thiện và khích lệ của chúng ta, đặc biệt là từ chứng tá vui tươi của đời sống thánh hiến và linh mục sẽ là nguồn cảm hứng có thể đánh thức nơi người trẻ khả năng kinh nghiệm triệt để hơn về Phép Rửa của họ. Họ có thể chọn dâng mình cho Thiên Chúa trong Hội Thánh và đặc biệt cho cách sống và sứ vụ của chúng ta trong Hội Thánh.

48. “Niềm vui của người môn đệ không phải là cảm giác hạnh phúc ích kỷ nhưng là sự chắc chắn phát xuất từ ​​đức tin, nó giúp xoa dịu con tim và làm cho chúng ta có khả năng loan báo Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa. Nhận biết Chúa Giêsu là món quà tuyệt nhất mà ai cũng có thể nhận được; nhận ra đó là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời chúng ta và làm cho điều đó được biết đến bằng lời nói và việc làm là niềm vui của chúng ta ”(Đại Hội Nghị Giám mục Châu Mỹ Latinh và Caribe lần thứ V, 2013, Tài liệu Aparecida, 29).

49. Tất cả các chiều kích này cho thấy vai trò căn bản mà Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế được cấu trúc và hướng dẫn tốt cần phải có trong Hội Dòng: nó sẽ trở thành khởi nguồn và con đường giúp nhiều người trẻ gặp gỡ Đấng Cứu Thế và lớn lên trong niềm tin vào mối tương quan tình yêu, điều mang lại tự do và hy vọng cho người trẻ giữa một “thế giới bị tổn thương.”

IX. MỘT ĐẶC SỦNG TRUYỀN CẢM HỨNG

50. Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta đã truyền cảm hứng cho nhiều công trtình vĩ đại trên khắp thế giới trong hơn hai thế kỷ. Bắt nguồn từ tinh thần của Thánh Anphongsô, các Thánh và Chân phước của chúng ta, chúng ta tiếp tục tìm thấy nguồn cảm hứng từ tấm gương và chứng tá của các ngài hầu tiếp cận người trẻ giữa một thế giới bị tổn thương.

a. Khi còn trẻ, thánh Anphongsô đã tham gia vào hiệp hội thừa sai tông đồ và chăm sóc những người hấp hối. Chính khi còn trẻ, ngài đã nhận ra tiếng gọi từ bỏ thế giới của mình và thành lập Hội Dòng.

b. Thánh Giêrađô lúc còn trẻ đã quyết tâm trở thành tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Với lòng nhiệt huyết của mình, ngài đã bỏ nhà ra đi vì muốn trở thành một vị thánh.

c. Thánh Clement đã sống cuộc đời của một ẩn sĩ trẻ. Ngài đã làm việc chăm chỉ để vào đại học. Ngài lên đường đến Rôma để tìm kiếm ơn gọi, và cuối cùng, ngài đã tìm thấy lối sống của mình ở giữa các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

d. Thánh Gioan Neumann đã di cư đến Hoa Kỳ để tìm kiếm ơn gọi của mình và sau đó trở thành một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

e. Chân phúc Gaspar Stangassinger đã tham gia vào công việc với người trẻ và đào tạo người trẻ.

f. Chân phúc Francis Xavier Seelos cũng đã hợp tác chặt chẽ với người trẻ đang biện phân ơn gọi của họ trong các chương trình đào tạo Dòng Chúa Cứu Thế.

51. Động lực cho mọi hoạt động mục vụ-thừa sai đến từ kinh nghiệm của Thần Khí là Đấng phân phát các ân ban và các đặc sủng (x. 1Cr 12). Chúng ta hiểu linh đạo là sự cởi mở đón nhận tác động của Thần Khí trong đời sống chúng ta. Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta không chỉ truyền cảm hứng cho công việc của chúng ta với tư cách là các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mà còn biểu lộ công việc của Thần Khí sống động trong Hội Dòng và trên thế giới.

52. Nhờ đặc sủng và kinh nghiệm của chúng ta nơi RYVM, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có một ơn ban sẽ đưa chúng ta tiến về phía trước trong một tầm nhìn hiệp nghị từ Thượng Hội Đồng của Giáo Hội. Đặc sủng của chúng ta mời gọi chúng ta thực hiện sứ vụ đối với “Thế giới bị tổn thương” của chúng ta khi chúng ta nỗ lực công bố Ơn Cứu Chuộc và Đức Giêsu Kitô cho một số khu vực khó khăn nhất trên thế giới, đặc biệt là cho người trẻ bị ảnh hưởng bởi những tổn thương này – chiến tranh, bất công, lạm dụng, phân biệt giới tính, bất ổn chính trị, áp bức, v.v.

53. Đặc sủng của chúng ta mời gọi chúng ta tìm kiếm “những người bị bỏ rơi, đặc biệt là người nghèo.” Vì thế, đặc sủng ấy cũng mời gọi chúng ta đến với người trẻ. Bởi họ chưa có đủ phương thế để hiểu các mầu nhiệm cứu độ. Và bởi họ không cảm nghiệm được Phúc Âm là “Tin Mừng,” đặc biệt là những người nghèo, những người bên lề xã hội và những người nhỏ bé không có tiếng nói trong những hoàn cảnh bất công và áp bức. Người trẻ thường bị gạt ra bên lề của thế giới và bị bỏ lại ngoài tầm với thông thường của Giáo Hội. Hơn nữa sự gạt bỏ người trẻ ra bên lề có thể do sự phân biệt đối xử về giai cấp, giới tính, chủng tộc hoặc khuynh hướng tình dục. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về người chăn chiên bỏ chín mươi chín con để tìm kiếm một con chiên bị lạc, nhưng kinh nghiệm của chúng ta ngày nay, thường chúng ta phải bỏ một con chiên trung thành để đi theo chín mươi chín con đi lạc.

54. Đặc sủng và kinh nghiệm kêu gọi chúng ta mời người trẻ tham gia vào sứ vụ với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Anphongsô kêu gọi những người khác chia sẻ và tham gia vào sứ vụ. Người trẻ muốn được thách đố. Thừa tác vụ của chúng ta có thể mời người trẻ tham gia vào thách đố của sứ mạng cùng với và vì bạn hữu của họ. Họ có thể tham gia với tư cách là cộng tác viên, Hiệp hội Dòng Chúa Cứu Thế, và Giáo dân Thừa sai Chúa Cứu Thế. Thông qua phong cách thừa sai của chúng ta, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và bình dân, nuôi dưỡng tình bạn và lòng chạnh thương, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên trong Sứ vụ của chúng ta sẽ trở thành một ký ức sống động, “viva memoria,” của Chúa Giêsu Kitô cho những người nghèo bị bỏ rơi nhất ngày nay. Chúng ta đi theo một đặc sủng trao quyền cho người trẻ để chính họ “Phúc Âm hoá và được Phúc Âm hoá.”

55. Đặc sủng cung cấp cho chúng ta kho tàng giáo huấn và di sản của Thánh Anphongsô trong lĩnh vực Thần học Luân lý. Như đã thể hiện trong những thế kỷ trước, nguồn tài liệu này giúp chúng ta mời gọi người trẻ hiểu biết những giáo lý luân lý và đạo đức của Giáo Hội, mang lại sự tự do thoát khỏi chủ nghĩa hà khắc và dẫn chúng ta theo những lộ trình của lòng thương xót.

56. Đặc sủng của chúng ta mời gọi chúng ta chuyên tâm vào việc đào tạo lương tâm. Việc đào luyện này rất hệ trọng để người trẻ thực sự lắng nghe và phân định tâm trí và trái tim của Thiên Chúa đối với cuộc sống của họ. Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2018 (Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, 3-28 X 2018, Tài liệu Kết thúc. Biện phân Đức tin và Ơn gọi, 106-109) nhấn mạnh sự cần thiết của việc đào tạo lương tâm cho người trẻ và cho toàn thể Giáo Hội như một cách thể để cho Chúa nói với trái tim ta, ban cho tất cả chúng ta “trái tim mới.” “Nơi người trẻ, cũng có những va vấp, những thất bại và những ký ức buồn thảm hằn sâu trong tâm hồn. Thường đó là thương tích gây ra bởi những thất bại trong lịch sử của chính mình, bởi những ước muốn không thành, bởi những kỳ thị và những bất công phải chịu, hoặc vì không cảm thấy được yêu thương hay công nhận.” Hơn nữa, “có cả những thương tích tinh thần, đó là sức nặng của những lỗi lầm đã phạm, của mặc cảm tội lỗi sau khi phạm sai lầm” (Christus Vivit, 83).

57. Công việc đào tạo lương tâm là cần thiết cho người trẻ nếu họ muốn phát triển một lương tâm sáng suốt, nuôi dưỡng một đời sống nội tâm của sự biện phân và trở thành những tác nhân tích cực biểu lộ các ân ban của Thần Khí trong cuộc sống của họ. Các bạn trẻ cần biết rằng “Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người, nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ” (Vatican II, Gaudium et Spes, 16).

58. Đặc sủng của chúng ta công nhận nhu cầu hòa giải trong đời sống của người trẻ. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi trở thành những người thực hành chuyên môn của bí tích Hòa giải cho người trẻ. Chúng ta tuyên bố “ơn cứu chuộc chứa chan” khi chúng ta thúc đẩy hòa giải, trao ban sự phục hồi và chữa lành cũng như cơ hội cho metanoia – sự hoán cải căn bản dẫn đến sự thay đổi căn bản đời sống của một người. Thánh Anphongsô đã dạy chúng ta rằng, việc hoán cải vì sợ hãi sẽ không bao giờ kéo dài; việc hoán cải vì tình yêu sẽ kéo dài. Người trẻ ngày nay cần trở về với Thiên Chúa và một cuộc sống đầy ân sủng qua “tình yêu cuồng si” của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

59. Đặc sủng kêu gọi chúng ta thúc đẩy việc cầu nguyện như trò chuyện với Chúa. Chúng ta được kêu gọi để giúp người trẻ xem xét và trải nghiệm mối tương quan của họ với Chúa gần gũi hơn so với mối tương quan của họ với người bạn thân nhất. Khi tình bạn và các mối quan hệ là hời hợt, người trẻ cần thử thách để gặp gỡ Thiên Chúa như là mầu nhiệm chính yếu, chính Thiên Chúa là Đấng chúng ta tập trung suy gẫm và chiêm nghiệm. Chúng ta khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ này để dạy người trẻ trò chuyện cách thân mật và thường xuyên với Thiên Chúa.

60. Đặc sủng kêu gọi chúng ta thể hiện tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể như là đỉnh cao và khởi nguồn của toàn bộ đời sống tông đồ của chúng ta và là dấu chỉ của tình liên đới sứ vụ (HP 29). Chúa của chúng ta hiện diện không chỉ để sùng kính và tôn thờ nhưng là để hiến dâng chính Ngài cho người trẻ để họ có thể tiếp nhận Ngài vào trong chính họ và mang sự hiện diện của Ngài đến thế giới ngang qua ân ban cuộc sống của họ.

61. Đặc sủng của chúng ta kéo chúng ta đến gần Đức Maria, đặc biệt với tư cách là Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta. Mẹ Maria là mẫu mực của việc làm môn đệ Kitô giáo, một người nữ trẻ can đảm đã hết lòng đáp lại ơn gọi của mình. Mẹ dẫn dắt nhiều người đến với Con của Mẹ ngang qua tình yêu dịu dàng và sự gần gũi của Mẹ trong các tình huống, vấn đề và hoàn cảnh thực tế của con người

X. TÁI CẤU TRÚC VÌ SỨ VỤ: TIẾN TỚI TRONG ĐỨC TIN

62. Trong khi các đơn vị khác nhau của Hội Dòng đã tìm cách phát triển và thúc đẩy các sáng kiến ​​và cách tiếp cận mới trong Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế thì điều quan trọng là chúng ta làm việc để hướng tới một tầm nhìn thống nhất về RYVM trong toàn Hội Dòng. Chúng ta đưa ra những gợi ý để thực hiện, ngay cả khi chúng ta nhận ra rằng các phương pháp cụ thể được sử dụng ở các vùng lãnh thổ khác nhau phải tùy thuộc vào thực tế địa phương mà người trẻ và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở những nơi đó đã kinh nghiệm. Ngay cả trong một đơn vị Dòng Chúa Cứu Thế thôi, cũng có thể cần nhiều cách tiếp cận mục vụ khác nhau do các nền văn hóa, thực trạng kinh tế xã hội và nguồn lực thừa tác viên khác nhau.

63. Điều quan trọng là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên Giáo dân trong Sứ vụ phải tìm cách hiểu nhu cầu của giới trẻ ngày nay để phát triển và làm sinh động các chương trình thực sự phục vụ cho sự phát triển triển bản thân và tâm linh của họ. Bất kỳ chương trình nào cũng cần cân nhắc nó có phù hợp với lứa tuổi và nhân khẩu học xã hội của người tham gia hay không. Các chuyên gia địa phương về xã hội học và mục vụ rất hữu ích cho chúng ta trong việc xác định các thực tiễn tốt nhất để chúng ta đem đặc sủng của mình vào các mục vụ thích hợp và hiệu quả trong việc đáp ứng mục vụ, các nhu cầu cá nhân và nhu cầu phát triển của người trẻ ngày nay.

64. Chúng ta được mời gọi để đưa ra lựa chọn dành cho người trẻ trong tất cả các mục vụ, trong giáo xứ và đền thánh của chúng ta, các việc tông đồ rao giảng, việc tĩnh tâm, giảng dạy và các hoạt động mục vụ. Người trẻ là một phần của Giáo Hội, là một phần của hiện tại và cả tương lai của Hội Dòng chúng ta. Mặc dù đúng là chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho một số người trẻ nghe được lời kêu gọi trở thành các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế để sứ vụ của chúng ta được tiếp nối, nhưng mục vụ của chúng ta với người trẻ còn xa hơn nhiều so với việc tuyển mộ các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong tương lai. Chúng ta mong muốn giúp tất cả người trẻ khám phá ra ơn gọi của họ là sống trong Chúa Kitô, và chúng ta tin tưởng rằng trong số những người tìm cách sống theo ơn gọi này, một số sẽ khám phá ra bên trong mình ơn gọi đặc biệt đối với đời sống tu trì và cách riêng là đời sống và mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế.

65. Mỗi Liên Hiệp Vùng và Đơn vị Dòng Chúa Cứu Thế được kêu gọi để hình dung các cơ cấu và cơ hội làm cho các nhu cầu cấp bách về mục vụ của người trẻ trở thành ưu tiên ở bất cứ nơi nào các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ. Qua đối thoại, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế học hỏi với người trẻ ở những nơi chúng ta được kêu gọi và sai đi. Thông qua tầm nhìn, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Cộng tác viên Giáo dân trong Sứ vụ thiết lập các ưu tiên và phương pháp để tiếp tục đối thoại và xây dựng các cách tiếp cận khả thi đối với mục vụ với và cho người trẻ ở tất cả các cấp của Hội Dòng. Thông qua việc thiết lập các cơ cấu phù hợp, mỗi Liên Hiệp Vùng với các đơn vị của mình đưa tầm nhìn về RYVM và các ưu tiên thừa sai liên quan đi vào thực hiện.

66. Tại Tổng Công Hội XXV, suy tư về những dấu chỉ thời đại, Hội Dòng đã nhấn mạnh lại tính cấp bách vụ của mục vụ cho giới trẻ ngày nay.

67. Thượng Hội Đồng đã vạch ra nhiều thách thức cấp bách cần phải đối mặt trong nỗ lực thừa sai được đổi mới dành cho và cùng với người trẻ (Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới trẻ, 3-28 X 2018, Tài Liệu Cuối Cùng. Biện phân Đức Tin và Ơn gọi , 144tt).

a. Giáo Hội phải hiện diện trên các phương tiện truyền thông và thế giới kỹ thuật số vì đây là nơi có giới trẻ ngày nay.

b. Người di cư là một thực tế mang tính toàn cầu và họ mang theo mình vô số những nhu cầu và hoàn cảnh mục vụ cụ thể.

c. Vai trò của phụ nữ trong nhà thờ và trong sứ vụ thừa sai của chúng ta có tầm quan trọng đối với phong cách lãnh đạo theo tinh thần Thượng Hội Đồng.

d. Tính dục là cốt lõi của tất cả cuộc sống của chúng ta. Và đối với người trẻ ngày nay, nó có một ý nghĩa đặc biệt vì nó ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ và cách họ sống với nó.

e. Chúng ta phải tìm cách lắng nghe, học hỏi, đồng hành và biện phân cùng với người trẻ dưới soi chiếu của sự khôn ngoan Giáo Hội.

f. Công lý, chính trị, công việc và mối quan tâm đến các thụ tạo, ngôi nhà chung của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống của người trẻ chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn đang tìm kiếm tiếng nói của mình trong những vấn đề này. Họ khao khát được phục vụ và làm việc cho công lý theo những cách thiết thực và quan trọng.

g. Là một xã hội toàn cầu, chúng ta hiện diện cùng với các nền văn hóa và các tôn giáo khác. Chúng ta cố gắng tìm ra điểm chung và thúc đẩy sự tiến bộ và tôn trọng gia đình nhân loại trong một Giáo Hội và thế giới đa dạng, toàn cầu.

68. Ngoài những thách thức được nêu trong Văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng, chúng ta nhận ra rằng trong mỗi Liên Hiệp Vùng và trong thực tế, sẽ có nhiều thách thức khác cần được các Ủy ban địa phương liệt kê và đối mặt với niềm hy vọng và sự sáng tạo.

 


 

(CÒN TIẾP PHẦN 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube