Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Tầm Khê, TGP Hà Nội: Thánh lễ tạ ơn & nghi thức gia nhập thành viên mới

  • ĐMHCG
  • Thứ Năm, 02-11-2023 | 16:55:27

35d025bf6908be56e719

Ngày 30.10.2023, ngày cuối của tháng 10 tháng Mân Côi kính Đức Mẹ sắp kết thúc, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế và Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc lại lên đường đến Giáo xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), TGP Hà Nội, theo lời mời của Cha xứ và Hội ĐMHCG nơi đây, để dâng Thánh lễ tạ ơn và cử hành Nghi thức gia nhập Hội cho 285 thành viên mới.

Trước thánh lễ, lúc 8h00 Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chia sẻ tĩnh tâm với Cộng đoàn về Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và hướng ý cầu nguyện cho các đẳng linh hồn trong tháng 11 sắp tới. Trong khi cộng đoàn nghe tĩnh tâm, quý cha cũng ngồi tòa để ban bí tích Hòa Giải cho anh chị em được thống hối và xưng thú tội lỗi hầu hiệp thông trong ngày đặc biệt này.

Sau đó, Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng đã chia sẻ và nhắc nhở về Quy chế Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiếp đến Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ phó đặc trách đã cùng với Cộng đoàn dành ít phút hành hương kính Đức Mẹ để dâng lên tất cả ý cầu nguyện xin ơn và tạ ơn của các hội viên trong và ngoài Giáo xứ.

Cao điểm là Thánh lễ tạ ơn, lúc 10h00, do Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng chủ tế, cùng đồng tế có Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Chung, Cha phó đặc trách Vinhsơn chia sẻ Lời Chúa.

Hiệp dâng Thánh lễ có Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, cùng toàn thể các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Tầm Khê và Cộng đoàn dân Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện diện đã bày tỏ lòng biết ơn quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Phêrô chính xứ và Cộng đoàn đã ưu ái đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội nhân ngày lễ bổn mạng.

Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các hội viên luôn nhiệt thành lên đường loan báo Ơn Cứu Độ của Chúa và Lòng Từ Bi Hay Cứu Giúp của Đức Mẹ, đặc biệt cho 285 hội viên mới gia nhập hôm nay ơn sốt sắng và trung thành, để hằng biết chạy đến với Mẹ và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong chính đời sống hằng ngày của mọi người.

 (Truyền thông Thái Hà)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube