Giới trẻ Thừa sai DCCT Sài Gòn tĩnh tâm mừng lễ thánh Clêmentê Maria Hofbauer

z5237488934718_36b00f75f699386335280cbabc7c302f

Trong ngày Chúa nhật IV mùa Chay, để chuẩn bị cho ngày mừng Bổn mạng Giới trẻ Thừa Sai DCCT – Lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, các bạn trẻ thuộc Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tề tựu về Cộng đoàn Foyer Phú Dòng để cùng tĩnh tâm cầu nguyện cho ngày mừng lễ sắp tới.

Qua những bài giảng, những chia sẻ về kinh nghiệm đức tin thuở sơ khai, cũng như con đường nên Thánh của vị Thánh Bổn mạng mà cha Giảng phòng đã giúp cho Giới trẻ có một cái nhìn sâu sắc hơn, hiểu đúng hơn về ơn gọi Thừa sai theo bước chân của các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là Thánh Clêmentê.

Mẫu gương của thánh Clêmentê khích lệ người trẻ tin tưởng hơn, can đảm hơn, nhiệt thành hơn trong hành trình định hình ơn gọi của mình.

(Giới trẻ thừa sai DCCT Sài Gòn)

z5237488927653_4a9d17cb46a6a2b7bd2da757a87b029az5237488930356_2c2d661f8f16c0d0cbd9ebdc67011613 z5237488944869_92448df72f57b31f71cc7f2f8d8fead4 z5237488946327_f3e2c422e7c241d6659149b73f2dcfff z5237488959374_f839baae47c16abb1998b6892d0a5839 z5237488959589_1af70bc5a4a2732147db5f680bedb19e z5237488959858_0328a8bfdd88828f60bbb109473c1080 z5237488969555_5e312a21c3ef4f470e139634f9c28892 z5237488981434_c87e6bf6742fb367573aa48b9f4095a0

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube