Giới trẻ thừa DCCT Huế: Lễ Tháng 02-2024

Sau Tết, Giới Trẻ Thừa Sai DCCT Huế bước vào Mùa Chay cùng với Hội Thánh sống tâm tình cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ.

Mỗi chiều Chúa Nhật, Giới Trẻ cùng nhau đi tông đồ qua việc thu mua ve chai để làm quỹ chia sẻ với người nghèo. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong sứ vụ thừa sai.

Bình an,

RYVM Team.

z5202436922935_203c18d6985ea47e970d21b40695b95b z5202436923013_1068b2b3c1dc51f5e7dfd1187222e0e3 z5202436923119_8f3610b6d9f882f3acc7cac47f97d2e2 z5202436924391_453247dac9f51a6e74bdb1a8d2efe49e z5202436939435_7747deec7a69d3dd2d75e4f592bd1c6c

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube