Ga 4,15-18: “Chị đã có 5 đời chồng…” nghĩa là gì?

Tiếp tục loạt bài phân tích trình thuật Ga 4,4-44 về câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari tại giếng Giacóp, hôm nay – cùng với linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của chi tiết: người phụ nữ này đã từng ở với 5 đời chồng và người đang sống với chị ta không phải là chồng chị.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube