Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Huế: Cầu nguyện Taize

Thứ 5/25/01/2024, Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế tại Huế tổ chức buổi cầu nguyện Taize định kỳ. Hiện diện trong giờ cầu nguyện có cha Anton Lê Ngọc Thanh, trưởng đoàn làm phim năm thánh 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam. Chủ đề của giờ cầu nguyện là: “Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.” Sau giờ cầu nguyện cha Antôn có giờ gặp gỡ và chia sẻ với các bạn trẻ để có thêm những thông tin và tư liệu cho dịp đại lễ 100 năm sắp tới.

z5108630104095_22f903e41fb1e35dd235ef0e8f0414a7 z5108630117847_dc97c15700efcca86194cd4558ddc2f4 z5108630123809_ffcb602580b5411786f3ea73e2dc4041 z5108630128817_70974fdc7c5f2abb8c610c0c0bf2557e z5108630129840_4e3e2b71c297aea87dbe365ed152289c z5108630139883_113b72128d6670409617a4e9420952b1 z5108630149049_694ffb8cfae46dc758233caa8af9bcb8 z5108630155815_943485357aa764ed474eefd0c54d40bc (1)

 

.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube