Ý cầu nguyện Tháng Tám: Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao tầm quan trọng của thể thao

Bằng việc Thế vận hội sẽ bắt đầu tại Rio, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các môn thể thao có thể giúp đem lại hòa bình thế giới.

 Thế vận hội 2016 sẽ bắt đầu trong một vài ngày tới, Đức Thánh Cha Phanxicô hiệp ý cầu nguyện rằng thể thao sẽ giúp đem lại hòa bình thế giới.

sport2

 Hội Tông đồ cầu nguyện (Apostleship of Prayer) đã công bố ý cầu nguyện tháng Tám do Đức Thánh Cha chọn.

 Ý cầu nguyện chung: “Xin cho thể thao sẽ trở thành cơ hội của những cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa các dân tộc đồng thời góp phần đem lại hòa bình thế giới”.

 Ý truyền giáo: “Xin cho các Kitô hữu biết sống tinh thần Tin Mừng qua việc làm chứng cho đức tin tình yêu đối với tha nhân”

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube