Ý cầu nguyện tháng Năm: Tôn trọng phụ nữ

Ý cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha Phanxicô là Tôn trọng phụ nữ: Ở mỗi quốc gia trên thế giới, phụ nữ phải được vinh danh và tôn trọng, đồng thời, những đóng góp thiết yếu cho xã hội của họ phải được đề cao.

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện đã cho xuất bản video ý cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha.

Xin tham khảo văn bản đầy đủ video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha bên dưới đây:http://apostleshipofprayer.org/the-pope-video

Sự đóng góp của người phụ nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người là không thể phủ nhận, bắt đầu từ gia đình.

Nhưng chỉ nhận ra điều này thôi… như vậy đã đủ chưa?

Chúng ta đã làm được rất ít để bảo vệ quyền lợi cho những người phụ nữ đang trong hoàn cảnh rất khó khăn – bị xem thường, chịu nhiều thiệt thòi, và thậm chí bị đối xử như những kẻ nô lệ.

Chúng ta phải lên án bạo lực tình dục đối với phụ nữ và loại bỏ những rào cản vốn ngăn cản họ hội nhập đầy đủ vào đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.

Nếu quý vị nghĩ điều tôi nói trên đây rõ ràng là đúng, hãy cùng cầu nguyện theo như ý cầu nguyện của tôi. Đây là một lời cầu nguyện – mà ở tất cả các quốc gia trên thế giới, phụ nữ phải được vinh danh và tôn trọng, đồng thời, mọi đóng góp quan trọng của họ đối với xã hội phải được đánh giá cao.

Tôi cũng làm hết mọi công việc y như người đàn ông vậy.

Tôi không phải là một người nô lệ.

Hãy nói không với bạo lực giới tính đối với phụ nữ.

Và việc phân biệt đối xử nơi làm việc.

Đàn ông hay phụ nữ đều là con cái Thiên Chúa.

Nguồn: en.radiovaticana.va

Minh Tuệ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube