Xác tín chính trị căn bản của Kitô hữu

Bất chấp tất cả, người Kitô hữu luôn tin tưởng vững chắc rằng chính Chúa Kitô mới là Đấng nói lời tối hậu cho lịch sử nhân loại, lịch sử đất nước và lịch sử mỗi người.

Đức tin Kitô giáo mạnh mẽ tuyên xưng “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,11). Người là Alpha và là Ômêga. Người nắm trong tay chìa khóa của mọi thực tại. Người mới là Đấng duy nhất có quyền tuyệt đối. Và lịch sử, sâu xa ra, không bị phó mặc cho những thứ quyền lực nào khác.

Trong sự dấn thân chính trị hôm nay tại Việt Nam, xác tín đức tin căn bản đó phải là yếu tố quan trọng và cấp thiết nhất, làm nên dung mạo đích thực của người Kitô hữu giữa hoàn cảnh đầy khó khăn, thách đố và nguy hiểm.

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc (12/2012), Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, đã có một bài nói chuyện rất thú vị, trong tư cách – như ngài nói – “một giám mục đến từ Trung Quốc”. Đức Cha đã đưa ra nhiều nhận định về đất nước Trung Quốc và về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.

Trả lời cho câu hỏi “Nếu Trung Quốc muốn định hình thế giới, thì cái gì sẽ định hình Trung Quốc?”, vị giám mục đến từ Trung Quốc nói: “Là người Kitô hữu, chúng ta có câu trả lời trong Đức Kitô… Tôi tin rằng sớm hay muộn, chính Đức Kitô sẽ định hình Trung Quốc”.

Có lẽ đó cũng phải là xác tín của các Kitô hữu Việt Nam khi dấn thân chính trị trong hoàn cảnh của chúng ta hôm nay: sớm hay muộn, chính Đức Kitô sẽ định hình Việt Nam.

Đó phải là một xác tín đức tin mạnh mẽ.

Nhưng cũng rất khó khăn.

Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube