Video: Hành trình làm chứng - Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội

  • Di dân
  • Thứ Năm, 16-12-2021 | 20:06:38

Để hiểu rõ hơn sứ vụ làm chứng cho Chúa Cứu Thế, chúng ta cùng nhìn lại những hoạt vụ tông đồ của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, từ lúc được quy tụ thành Cộng Đoàn Di Dân tiên khởi cho đến ngày nay.

Dù không thể vẽ lại bức tranh toàn cảnh về sứ vụ cao cả này, nhưng hy vọng những gì được vẽ lại trong bộ phim “HÀNH TRÌNH LÀM CHỨNG – GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÊ HÀ NỘI” sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn sứ vụ làm chứng cho Chúa Cứu Thế của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, trong suốt chặng đường 15 năm qua.

Nội dung bộ phim:

“BÌNH MINH HÉ RẠNG” – Giai đoạn 2010 – 2013

“HỪNG ĐÔNG TỎA SÁNG” – giai đoạn 2013-2016

“BỪNG CHÁY TIN YÊU” – giai đoạn 2016 – 2019

“CHỨNG NHÂN CHO CHÚA CỨU THẾ” – giai đoạn 2019 – 2022

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube