Tuyên ngôn liên tôn bảo vệ phẩm giá con người

Bản tuyên ngôn gồm chín điểm, xác định và bảo đảm các quyền con người; chăm sóc, tôn trọng phẩm giá và hỗ trợ tôn giáo và tinh thần cho những người đang trong giai đoạn cuối của cuộc đời tại các cơ sở y tế.

Giai đoạn cuối của cuộc đời cần được đặc biệt tôn trọng

Giai đoạn cuối của cuộc đời cần được đặc biệt tôn trọng

Đây là tuyên ngôn liên tôn về quyền trong các giai đoạn cuối đời được giới thiệu và ký kết vào ngày 05/02 tại Roma, trong khu vực Tôn kính Chúa Thánh Thần ở Saxia. Đây là kết quả của vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với đối thoại liên tôn trong lãnh vực sức khỏe và nhằm tạo ra một con đường mang lại sự dấn thân cụ thể. Sáng kiến được bà Giulia Grillo, Bộ trưởng Y tế Italia ca ngợi: “Thật đáng quý khi việc đối thoại giữa các thực tại khác nhau, đối với dư luận là xa vời, lại được bắt đầu từ một chủ đề tế nhị như kết thúc sự sống”.

Trong số những điều được nêu, bản tuyên ngôn liên tôn khẳng định: cần đảm bảo quyền của bệnh nhân được tự do định đoạt về thời gian của mình ngay cả trong các cơ sở y tế; tôn trọng tôn giáo; tiếp nhận các dịch vụ định hướng các lãnh vực tôn giáo, tâm linh và văn hóa. Quyền hỗ trợ tinh thần; tôn trọng các thực hành trước và sau khi chết; tôn trọng phẩm giá của con người trong từng giai đoạn cuộc sống của con người.

Tại buổi giới thiệu tài liệu liên tôn có sự hiện diện của ông Angelo Tanese, Tổng giám đốc các cơ sở y tế địa phương Rôma; ông Pier Francesco Meneghini, Chủ tịch Trung tâm Y tế Gemelli; Đại học Công giáo Thánh Tâm…

Các bên ký kết bao gồm Đức cha Paolo Ricciardi, đại diện cho chăm sóc mục vụ của giáo phận Roma, Abdellah Redouane (Trung tâm văn hóa Hồi giáo Italia), Mục sư Luca Maria Negro (Liên đoàn các nhà thờ Tin lành ở Italia, Fcei), Cha Ilie Ursachi (Giáo phận Chính thống Rumani của Italia), Alberto Aprea (Học viện Phật giáo Italia Soka Gakkai), Giorgio Raspa (Liên minh Phật giáo Italia), Noemi Di Segni (Liên minh Cộng đồng Do Thái Italia) và Franco Di Maria Jayendranatha (Liên hiệp Ấn Độ giáo Italia). Theo Đức cha Ricciardi “ngoài niềm tin tôn giáo, điều cơ bản là chăm sóc linh hồn của người bệnh và quan tâm an ủi cho các thành viên gia đình”.

Nhóm làm việc cũng muốn trở thành một điểm tham chiếu để thực hiện và hỗ trợ các sáng kiến mới nhằm thúc đẩy một mô hình tiếp nhận mới, hỗ trợ và tôn trọng đức tin trong tất cả các thực tế sức khỏe.

Ngọc Yến – Vatican

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube